Neste skoleår blir det store endringer i norsk skole når fagfornyelsen settes i gang. I 2020/21 er det store endringer på vg1, mens de øvrige kursene må vente.

Vi sender selsvagt lærerne vår ut for for å lære slik at de skal stå best mulig rustet til å møte de nye utfordringene i fagene sine.Tone Fiskvik (bildet) jobber som lærer på DH-avdelinga vår hvor hun først og fremst har ansvaret for vg2 Aktivitør.

– Jeg  har nettopp vært  på kurs i «Bruk av natur i undervisningen». Kurset har foregått på Vea – Norges grønne fagskole, som ligger i Moelv, forteller den nettopp hjemkomne DH-læreren.

Vea er en fagskole for grønne design- og miljøfag, og har eksistert siden 1923. De har i løpet av disse årene bygd opp et sterkt fagmiljø, og har forelesere som er blant de beste i sine fag her til lands. Kursledere på dette kurset var Runi Kristoffersen og Liselott Lindfors.

Bare se på bildene. Enkle bilder bestående av verdens beste kvalitetsvarer. Naturen selv.

– I løpet av disse kursdagene lærte jeg litt om hvordan man kan benytte seg av naturens ressurser i undervisningen på en bærekraftig måte.

– Kurset har hatt fokus på utvikling av ideer om forsvarlig bruk av naturen i videregående opplæring. Det handler om høstemuligheter og bruk av naturmaterialer for å nå ulike mål i læreplanene samtidig som elevene får kunnskap om natur og miljø. Røde- og svartelista planter, planter og allergiske reaksjoner samt lovverk som regulerer høsting og bruk av naturen, har også vært tema på dette innholdsrike kurset, forteller Tone til aglo.no

Det var viktig for DH-avdelingen å ha en representant tilstede på kurs som dette med tanke på fagfornyelsen som er like rundt hjørnet. Selve innholdet i de nye fagplanene er inne i sluttfasen. Nye fagnavn og ikke minst nytt faginnhold kommer til å prege neste skoleår,