Torsdag 17. august er det på’n igjen på Aglo vgs. Vi på Aglo gleder oss, og vi ønsker DEG hjertlig velkommen som elev hos oss! Her kan du se hva vi skal gjøre de første dagene.

EN HILSEN FØR SKOLESTART FRA REKTOR ELIN ANDERSSTUEN

«Vi er rett og slett glad for at nettopp du blir elev hos oss kommende skoleår.

Vi som jobber på Aglo vil at du skal lykkes med skolegangen og at du når dine mål. Målet er at du opplever skoledager preget av læring, mestring og trivsel, i et mangfoldig og trygt fellesskap.

Læring krever deltakelse og engasjement fra deg som elev. Du bidrar til egen og andres læring gjennom samarbeid, aktiviteter og innsats. Oppmøte på skolen gjør læringen enklere – der møter du lærere som hjelper deg og dine medelever, det utgjør ditt læringsfellesskap. Læring er morsommere sammen.

Trivsel er et satsingsområde. Vi bidrar alle for å få et trygt og godt læringsmiljø der alle føler seg sett, møtt ut fra egne behov og utvikler seg faglig og som menneske.

De første skoledagene er det prioritert å bli kjent med medelever i klassen, men også andre elevene på skolen gjennom ulike aktiviteter. Bli-kjent-runde i nærområdet blir fredag (andre skoledag). I løpet av første hele skoleuke skal hele skolen delta på Agrisjå.

Agrisjå er en av landets ledende fagmesser for landbruket og arrangeres på Stjørdal. Agrisjå er en møteplass for yrkesutøvere innen landbruk, og samtidig en hyggelig folkefest med husdyr, fagprogram, debatter, kultur, familieaktiviteter og et variert tilbud innfor matsalg og servering.

Dette er et gigantisk arrangement som krever mange frivillige i kulissene, både i riggings- og i driftsfasen. Det er her vi skal bidra med ulike oppgaver. Forhåpentligvis vil deltakelsen gi oss både sosiale og faglige gevinster som vi kan ta med oss tilbake i opplæringa.

Jeg gleder meg til å ta fatt på et nytt skoleår, noe jeg håper du også gjør. Vi treffes om noen dager»

Hilsen Elin (rektor)

Rektor på Aglo vgs., Elin Andersstuen.

 

Under finner du oppmøtetidspunkt første skoledag og litt om programmet de to første skoledagene. Legg merke til at vi har en kort torsdag. Dere som ikke kjører sjøl blir skysset til Stjørdal med skolens busser kl 12.00 denne dagen.

Timeplaner og ytterligere program for uke 33 får du av kontaktlærer første skoledag.

Torsdag 17.08.23

08.20 Skolebussen kjører fra Halsen ungdomsskole

08.40 Oppmøte på tunet på Aglo (avdelingsvis / klassevis oppmøte)

Velkommen, omvisning og informasjon ved kontaktlærer

12.00 Hjemkjøring

Fredag 18.08

08.20 Skolebussen kjører fra Halsen ungdomsskole

08.40 – 09.40 Informasjon om Agrisjå (Auditoriet)

09.45 Klassevis samling + mat før avgang på «bli-kjent-tur» (ta med egen matpakke)

10.30 Oppstart «Bli-kjent-tur»

13.30 Felles avslutning med grilling i tunet på Aglo

15.15 God helg! Avgang skolebuss