Aglo vgs. anno 2020. Vi har et herlig mangfold blant våre flotte elever. HO-avdelinga vår (Helse og oppvekst) tar konsekvensen og arrangerer årets kulturelle storsatsing; KULTURUKA

Det handler om å se hverandre, bli trygge på hverandre, og finne hverandre. Kan det egentlig sies bedre?

Somalia! HO- og engelsk-lærer Monica presiserer at noe av framlegget skal skje på engelsk. Basta!

 

I HO-avdelinga vår kunne vi telle ikke mindre enn 13 nasjoner i elevgruppa – nesten ny HO-rekord. I denne uka skal de bli bedre kjent med de 13 ulike landene. Med unntak av Australia er vel alle verdenshjørner representert i gruppa.

Aglo.no tok selvsagt turen innom HO i dag. Herlig! Elevene rota rundt i alle mulige rom i Undervisningsbyggets toppetasje. «Rota», fordi de hadde så mye foran seg. Plakater, bilder, tegninger, bøker, PC osv. I løpet av uka skal hver gruppe presentere «landet sitt» i en veggavis som skal bli til en utstilling i Undervisningsbygget.

Har skal det handle om Filippinene!

Og….., de skal øve på å framføre et kulturinnslag fra det landet de jobber med. Det kan være en dans, en sang eller en fortelling fra det aktuelle landet. I tillegg skal de jobbe med de tre overordnede målene i Fagfornyelsen.

  • Folkehelse og livsmestring
  • Bærekraftig utvikling
  • Demokrati og medborgerskap

De skal også jobbe med å bli kjent med arbeidet til Mercy Ships, bistandsprosjektet vårt.

HO-avdelingas Kulturuke er et fast «tidlig-høst-innslag» på Aglo. Vanligvis avsluttet med et kjempearrangement for absolutt alle elever og lærere. Dessverre setter Korona-viruset en stopper for årets store «finale». I år blir det internt…, og på hjemmesida vår.

– Det er vi litt leie for. Men kanskje kan vi komme tilbake seinere i år. Vi vet jo at det alltid er populært å servere matretter fra forskjellige land. Og veggavisene og kulturinnslagene blir det forhåpentligvis en mulighet til å oppleve for alle, sier avdelingsleder Kari Dahlen Aspenes.

Thailand, langt vekke, men likevel veldig nært her på Aglo

HO-avdelinga avslutter Kulturuka  i auditoriet førstkommende fredag.