Vg1 SSR (Salg, service og reiseliv) flyttet naturfagrommet til E6’n. Eller rettere sagt rett over E6…

Målet med den lille utflukten var i følge naturfaglæreren, Tor Helge Akselvoll, todelt.

– Vi skulle lære hvordan en naturfagrapport skal settes opp. Hvordan samle inn data for deretter å sette dataene inn i en rapport. Det andre målet var å observere kjørevanene til bilistene. Hvor stor er trafikken, og er den miljøvennlig, forteller Tor Helge.

Brua over E6  på Tiller finner vi en kjapp liten gåtur opp fra skolen vår. Halve gruppa telte biler fra sør, den andre vendte ryggen til og observerte trafikken nordfra. Hvor mange kjørte bil ALENE og hvor mange biler hadde en eller flere passasjerer.

Resultaet var egentlig nedslående.

– Det viste seg at 67 prosent av bilene kun hadde en sjåfør i bilen. I hver tredje bil satt det en eller flere passasjerer. Hva om folk kunne samhandle litt mer. Kjøre til jobben sammen med kollegaen, kanskje, sier Tor Helge.

Og mulighetene for oppfølging av trafikktellingen er definitivt god. Klima, utslipp og de langsiktige konsekvensene av «en-i-bilen-kjøringa» er nok en god naturfagtime