Blå Kors Norge har søkt Utdanningsdirektoratet om å få starte videregående skoler i Grimstad og Skien. Mulig oppstart er høsten 2020. Blå Kors driver fra før fire videregående skoler i landet.

Det er Blå Kors Norge som skriver dette på sine hjemmesider i dag.

Av dagens fire Blå Kors-skoler er Aglo vgs. den klart største.

Blå Kors har lang erfaring med å drive skoler for elever som trenger ekstra ressurser og sterkere individuell tilrettelegging. I dag driver Blå Kors Norge tre og Stiftelsen Blå Kors Fredrikstad én videregående skole. Skolene ble alle etablert som yrkesskoletilbud for rusmisbrukere. Etter hvert har skolene fått en helt annen elevgruppe og tilbyr i dag videregående opplæring til de fleste elevgruppene.

– Stort fravær, kunnskapshull, dårlige erfaringer fra tidligere skolegang, lærevansker, angst og ulike lettere psykiske lidelser kan være eksempel på utfordringer, forklarer direktør Solveig Mjølsnes i Blå Kors Divisjon Opplæring. Hun fortsetter: – Blå Kors ønsker å være et supplement til den offentlige skolen. Vi ønsker å være en god samarbeidspartner for andre videregående skoler i området og for fylkeskommunene der skolene ligger. Større lærertetthet, høy fagkompetanse og sosial og helsefaglig støtte rundt den enkelte elev preger en Blå Kors-skole.

Divisjonsdirektør i Blå Kors divisjon opplæring, Solveig Mjølsnes. FOTO: Steinar Glimsdal

Mjølsnes understreker at Blå Kors ser skoledrift som et arbeid i tråd med god Blå Kors-tradisjon:
– Blå Kors ser skole som et viktig satsningsområde for å redusere forskjellene i samfunnet, sier hun.

Ved begge de planlagte skolene vil det være tilbud om opplæring i Helse og oppvekst, Bygg- og anleggsteknikk og Salg, service og reiseliv. I tillegg tilbys påbygging til generell studiekompetanse for yrkesfaglige utdanningsprogram.

Det er konkret søkt om å få starte videregående skoler i Grimstad og i Skien. Elevtallet kommer til å ligge på rundt 100–110. Eksakt lokalisering er ikke avklart enda. Utdanningsdirektoratet behandler hele 38 søknader om å starte friskoler i denne omgang. Av disse er det 28 grunnskoler og 10 videregående skoler. Søkerne får svar innen 1. februar 2020.