Teori er kjempebra, men resultatet blir om mulig enda bedre hvis vi sper på med litt praksis. Ut av klasserommet – inn i den «virkelige verden».

Vg2 HEA (Helsearbeiderfag) og Vg2 HES (Helseservicefag) var i formiddag på besøk hos smittevernsykepleier Grethe Leren Valø på Helsehuset i Stjørdal. Tema: Smittevern og hvordan det fungerer.

UV-lys viser om håndhygienen er god nok!

De siste årene med blant annet en stadig pågående koronaepidemi har definitivt gjort det ekstra viktig med en godt smittevernarbeid. Grethe Leren Valø gav elevene informasjon om hvor viktig smittevern er, og hva som er korrekt bruk av smittevernsutstyr. Elevene fikk øvd seg på riktig på- og avkledning av beskyttelsesutstyr, og de fikk sett i UV-lys hvor godt de utførte håndhygiene.

På med smittevernutstyr! Smittevernsykepleier Grethe Leren Valø følger med i bakgrunnen.

Avslutningsvis fikk de også en omvisning på smitterom og skyllerom på Værnesregionen DMS.