I dag fikk vi svarene hele skole-Norge har ventet på. Årets skriftlige eksamen i 10. klasse og videregående skole er avlyst. 10. klassingene og Vg3-elevene må likevel opp i muntlig eksamen til våren.

Fasiten fikk vi presis klokka 11:00 i formiddag da kunnskapsminister Guri Melby inviterte til pressekonferanse. 245 000 avgangselever i 10. klasse og videregående skole samt tusenvis av lærere ventet svært spent på hva kunnskapsministeren ville si.

– Alle skriftlige eksamener dette skoleåret blir avlyst. Men lokal muntlig eksamen vil bli avhold for 10. klassingene og elevene i Vg3 på videregående, sa Melby. Muntlig-praktiske og praktiske eksamener blir også avlyste.

På Aglo vgs. betyr det at 3AFA og 3PBA slipper skriftlig, men IKKE muntlig eksamen. Øvrige eksamener er avlyste.

Guri Melby innrømmet at valget regjeringen nå har tatt har vært vanskelig. Hun poengterte at det ikke har vært snakk om JA eller NEI til eksamen.

– Vårt mål har hele tiden vært å legge til rette for eksamen. Det er den situasjonen som pandemien har satt oss i som fikk oss til å velge slik vi gjorde. Rettferdighetsprinsippet har vært avgjørende, sa kunnskapsministeren og viste til at situasjonen kan ha resultert i ulike undervisningssituasjoner i de ulike delene av landet vårt.

Men altså muntlig eksamen for 10. klasse og Vg3.

– Det er en annen eksamenssituasjon. Her kan man ta hensyn til lokale forhold. Det er også viktig at avgangselevene får denne siste muligheten til å få prøvd seg i en eksamenssituasjon, mente Guri Melby.

Ministeren poengterte at det har kommet sterke argumenter både for og i mot eksamen våren 2021. Løsningen ble altså en slags mellomløsning med muntlig eksamen for noen.

Det ble også opplyst at det b,lir arrangert skriftlig eksamen for privatister og for elever som av en eller annen grunn må ha eksamen i ett eller flere fag for å få et godkjent vitnemål.

Standpunktkarakterer skal nå settes i uke 23, mens muntligkarakterene for avgangselever skal settes i uke 22.

Her er regjeringens oppsummering om eksamen vår 2021:

  • Alle skriftlige eksamener avlyses for elever.
  • Alle muntlig-praktiske og praktiske eksamener avlyses for elever.
  • Lokalgitt muntlig eksamen for 10. trinn gjennomføres.
  • Lokalgitt muntlig eksamen for VG3 gjennomføres.
  • Privatister og elever med behov for eksamen for å få vitnemål og fag- og svennebrev skal ha eksamen. Elever med rett til ny, utsatt og særskilt eksamen våren 2021gjennomfører eksamen sammen med privatistene.
  • Fag- og svenneprøver avlyses ikke, men gjennomføres etter gjeldende smitteverntiltak.
  • Standpunktkarakterer for alle fag det ikke er muntlig eksamen i settes i uke 23.
  • Standpunktkarakterer i fag der det er muntlig eksamen, settes i uke 22. Skal gjennomføres.
  • Det ses på muligheter for å organisere en annen type ekstern vurdering for elever som ikke får eksamen.