Vårt bilde viser Elisabeth Skatvold (t.h.) og Rita Stensmur fra Skatt Midt-Norge og «spleieslaget» – et undervisningsopplegg fra skatteetaten som har møtt 200 000 skoleelever.

«Spleieslaget» i regi av skattemyndighetene og representanter fra elev- og lærlingeombudet, NHO og LO troppa altså opp på Aglo.

aglo.no var der også…, selvsagt.

«Spleielaget» gav elevgruppa bakoversveis da de fortalte at en gjennomsnitlig 19-åring hadde mottatt 1,9 millioner kroner i støtte fra staten. Barnehageplass, ti år i grunnskole og tre år på videregående. Det koster! Et skoleår på videregående koster i snitt 127 000 kroner.

– Norge er avhengig av at alle som har evne bidrar til å ta regninga. Svart arbeid «stjeler» både fra fellesskapet og deg selv, fortalte Stensmur og Skatvold.

«Spleiselaget» la vekt på å fortelle hva skattepengene våre brukes på og hva som kan skje hvis vi unnlater å bidra til – nettopp – spleiselaget. Mindre penger til fordeling, men også økt fare for selv å havne i en vanskelig situasjon, en eller annen gang.

Svart arbeid gir ikke pensjonsrettigheter, sykerettigheter eller feriepenger. Ikke alle er klar over nettopp det. Bevisstgjøring i forhold til nytten av å betale skatt ble satt i fokus.

Elev- og lærlingeombud Torun Hegre, LO-representant Kristin Svendsen og NHO-representant Ingveig Holand Wahl utfordret elevene på framtida. Hva skjer når skoleeleven en eller annen gang plutselig blir arbeidstaker?

•    Hvorfor er det så viktig å delta i arbeidslivet?
•    Hvilke forventninger har du til jobb og karriere?
•    Hva tror du arbeidslivet krever av deg?
•    Hva er forskjelle på skole og jobb?
•    Hvilke rettigheter har en lærlig og en fersk arbeidstaker i møtet med arbeidslivet?

Det er trygt å være skoleelev på Aglo, men allerede nå er det lurt å sjekke hva de neste årene kan bringe.