En herlig tradisjon! Hele skolen drar til Skatval kirke for å få den skikkelige  gode julefølelsen. Kirka var nesten full den; som den pleier å være når Aglo er der.

Det ble en livlig og variert julegudstjeneste, selv uten ungene fra de tre Aglo-barnehagene som ikke var med i årets julegudstjeneste.

Elevene på Aglo bidro på sin side med både sang og musikk. Det var kjempeflott å sitte i kirkebenkene og se på.

Vi ansatte var med andre ord svært stolte da elevene våre tok regien og sang og spilte vakkert.

Driving Home For Christmas av velkjente Chris Rea ble framført av Dag Martin mens Sondre slo til med sin variant av DDE’s «Et ord vart lys». Bra gutta!!!

Presten i Skatvalskirka, Anne Cecilie Ringen, hadde – også det tradisjonen tro – ansvaret for den litt mer teologiske delen av gudstjenesten. Hun videreførte riktignok tradisjonen siden hun er debuterende sokneprest i bygda vår.

Vi tente to lys i kirka i dag

«Ein gut vart fødd i Betlehem» var en av strofene som ble sunget i kirka denne morgenen. Det handla om «guten», og presten fortalte blant annet om denne «guten» som startet sitt liv som flyktning. Ikke ulikt det millioner av mennesker opplever i disse dager.

Og til slutt; Torgeir Rotabakks nydelige versjon av «O helga natt» samt «Amazing Grace» framført av herrene Olav Teigen,  Nils Børge Botten, Jan Egil Trollebø og vår husorganist Tor Erik Tuseth.  MAJESTETISK!

Og det ble en litt «julete» dag på Aglo. Ved lunsjtider ble alle elever og ansatte invitert til julegrøt i kantina. Risengrynsgrøt til de som likte det og rømmegrøt til resten. Noen valgte klokelig nok begge variantene…