Aglo barne- og familiesenter jobber beinhardt for å gi et best mulig tilbud til en stor gruppe som vil bruke dem – og som definitivt trenger dem.  Da må de ha støtte fra de som bevilger penger.

I dag var det storfint besøk på Aglo Familiesenter da nesten hele Familie- og kulturkomiteen på Stortinget kom på besøk anført av komiteleder Svein Harberg (H).

Leder på familiesenteret, Kirsten Wettre, og daglig leder på hele Aglo Opplæringssenter, Thomas Mo, beskrev i særdeles tydelige vendinger, livet, utfordringene, mulighetene og dagens konkrete situasjon for de ni politikerne fra komiteen.

Familieavdelingen har fem plasser, og det har inntil det siste vært svært vanskelig å fylle opp plassene, noe som har resultert i permitteringer og frykt for nedleggelse av tilbudet som har bestått i mer enn 20 år. Behovet for plassene er udiskutabel, men viljen til å ta dem i bruk har vært mindre. Det siste halvåret har pila derimot pekt oppover – og i rett retning. I dag er fem familier på senteret – inkludert ni barn.

Men 31.desember 2015 kan det nok en gang være slutt på den sikre tida. Den nåværende avtalen for drift går da ut, og Aglo Familiesenter er avhengig av et politiker-ja for å fortsette drifta.

– Hvis ikke politikerne gir direktoratet de rette signalene kan det være kroken på døra, sier styrer Kirsten Wettre og Thomas Mo som er daglig leder på Aglo opplæringssenter.

Svaret får de når Stortinget på seinhøsten skal behandle statsbudsjettet for neste år.

BUF-direktoratet har opsjon på å sikre driften for ett år av gangen, men i følge Wettre og Mo er de svært lunkne og uklare med hensyn til å ta i bruk denne muligheten. De har gitt klar melding om at de ikke foretar seg noe som helst for å forlenge avtalen før de får beskjed om det. Derfor er det særdeles viktig at politikerne bruker sin rett til å instruere direktoratet. Flere av komitemedlemmene gav uttrykk for at kommunikasjonen fra BUF-direktoratet har vært utydelig.

Både komiteleder Svein Harberg og Arild Grande (AP og fra Nord-Trøndelag) var klare på at komiteen og politikerne i denne saken har et sterkt ønske om å sikre den videre drifta av Aglo Familiesenter. Et signal som ble tatt vel imot av Thomas Mo og Kirsten Wettre.

Besøket ble et hastebesøk, men representantene fra totalt fire av partiene på Stortinget fortalte at de hadde stort utbytte av besøket.

– Vi kjenner godt til den jobben som er gjort rundt familiesenteret, og Aglo  var det første stedet vi hadde i tankene da komiteen skulle besøke Nord-Trøndelag, sa Svein Harberg.