fbpx
Opplæringskontoret på plass!

 

Dermed har altså den fra før av allsidige Aglo-familien fått enda et nytt medlem/virksomhet.

Bildet vårt over viser f.v. Torunn Myhr Olsen som er leder for Aglo Opplæringskontor sammen med to helt ferske lærlinger, Idun Røssvoll og Andrea Skoglund Bugge.

Aglo Opplæringskontor ble formelt stiftet  i mai, og har som formål å formidle lærlinger og lærekandidater til sine medlemsbedrifter og tilby disse faglig og sosialpedagogisk oppfølging gjennom hele læretiden. Målgruppen er primært elever som kommer fra Aglo videregående skole. Aglo Opplæringskontor har  godkjenning i aktivitørfaget, barne- og ungdomsarbeiderfaget og tømrerfaget, men har søknader inne for å få godkjent flere fag.

Aglo Opplæringskontor starter i første omgang opp med to medlemsbedrifter: Aglo videregående skole og Aglo Opplæringssenter.

– Denne organiseringen er valgt ut fra et ønske om å ta inn flere lærlinger i Aglo-virksomhetene som lærebedrifter, og å ha et verktøy for å skaffe læreplass til flere av yrkesfagelevene, sier daglig leder for Aglo Opplæringskontor, Torunn Myhr Olsen.

Rektor på Aglo vgs. Thomas Mo, er også svært glad for godkjenningen som kom på plass bare noen dager før skoleferien. Han betrakter det som et utmerket redskap i jobben med å få flere ungdom gjennom både skole- og lærlingetida.

– Det betyr at vi nå kan gi elevene et enda bedre tilbud. Nå har vi en mulighet til å følge dem både gjennom skolegangen og lærlingeløpet. Slik jeg ser det er det en fordel ikke minst for eleven og lærlingen. Vi kjenner dem allerede godt, og det vil gjøre det enklere å tilpasse et godt løp videre. Nå har vi altså fått en mulighet til å få både utdanning og yrke på plass, sier Mo.

Opplæringskontoret er en egen juridisk enhet med selvstendig økonomi og eget styre, og vil på den måten kunne ha et ryddig samarbeid med fylkeskommunen, eventuelle nye lærebedrifter utenfor Aglo-systemet og øvrige opplæringskontor.

Opplæringskontoret deler verdigunnlag og menneskesyn med de øvrige Aglo-virksomhetene: med andre ord settes enkeltmennesket i sentrum.

– I tillegg til å gi den enkelte trygge og gode rammer for å utvikle seg faglig og sosialt, tror vi dette er god samfunnsøkonomi.  Dersom vi får flere medlemsbedrifter, skal de ha tilgang på akkurat de samme fordelene som de to Aglo-virksomhetene har når det gjelder samarbeid, fleksibilitet og tilgang på ressurser som for eksempel sosialpedagogisk og økonomisk rådgivning. Det er imidlertid en så ressurskrevende ambisjon at vi ikke kan ha som mål å bli veldig store i antall lærebedrifter og antall læreplasser vi formidler, sier Torunn Myhr Olsen.

I løpet av sommeren starter ni (kanskje flere etter hvert) nye lærlinger og lærekandidater. De fleste har gjort unna skoletida si på Aglo. Nå kan de også gjennomføre lærlingetida si i Aglo-systemet. En vinn-vinn-situasjon, kanskje. Aglo får lærlinger de kjenner, og lærlingene får være lærlinger i et trygt og kjent miljø!

 

Spørsmål?

Hos oss er det alltid noen som kan bistå deg

Følg oss

Comments Box SVG iconsUsed for the like, share, comment, and reaction icons

Facebook poster

Last mer

Instagram poster
💙"Skap en karakter"🩵 Dagens oppgave på FBIE.