Nå kan elevene våre treffe dem her på Aglo vgs. Ungdomskontakten har i dette skoleåret fast møtetid på skolen vår to dager i uka.

– Vi er her for elevene. Vi treffes på Aglo både tirsdager og torsdager, Så langt har vi hatt mange samtaler på skolen. Vi føler at vi gir et tilbud som også dere på Aglo kan ha stor nytte av, sier Mari Frydenlund (t.h.) og Trine Grytten fra Ungdomskontakten i Stjørdal.

De to legger vekt på at Ungdomskontakten er et såkalt lavterskeltilbud.

– Vi er «ufarlige» og vi stiller opp på elevenes premisser. Vi møter ungdommen der de er. I sentrum, i Gata, på Kimen og på skolene. De som vil snakke med oss trenger heller ikke å ha et spesielt problem de vil ha hjelp til å løse. For mange er det godt å bare kunne snakke med noen. Vi kjenner noen av Aglo-elevene, men vi vet om mange av dem, forteller de to

Hver torsdag mellom 13:30 – 15:00 og annenhver tirsdag (oddetallsuker) mellom 11:00 – 13:00 blir det mulig å treffe de to på Aglo.

Hvis noen har lyst til å snakke med dem, har de vanligvis base på det gule møterommet i andre etasje på administrasjonsbygget. De kan også treffes på telefon 94144417.

Ungdomskontakten i kommunen vår er en oppsøkende tjeneste som jobber med ungdom i alle deler av kommunen. De sikter seg inn mot ungdom med spesielle behov, og er en viktig del av kommunens forebyggende arbeid.

Kort oppsummert tilbyr Ungdomskontakten hjelp på følgende områder:

  • Være der når du trenger noen å prate med.
  • Hjelpe deg med å komme i kontakt med andre hjelpetjenester, for eksempåel NAV, Oppfølgingstjenesten og Barneverntjenesten.
  • Ruskontrakt.
  • Gruppemetodikk. Jentegrupper, guttegrupper. Grupper som tilpasses ungdommens behov. ART – en gruppe for trening av sosial kompetanse.
  • Hjelpe deg med å komme i kontakt med lag og organisasjoner.

Ungdomskontakten i Stjørdal har forøvrig lokaler i Kjøpemannsgata 6 (1. etasje). Kan også kontaktes på mailadressen ungdomskontakten@stjordal.kommune.no