AV tsj
aglo.no har møtt årets OD-sjef på Aglo vgs, 16 år gamle Heidi Karlsen fra 1HSA. Allerede i sitt første år på videregående skole tok hun ansvar og sa ja til å bli OD-sjef. Tøft!
– Jeg synes det er viktig å engasjere seg. Å delta i OD gir oss et større perspektiv på den verden vi lever i. Vi trenger det. Det er lett å bli egoistisk når vi har det godt, sier Heidi.
Og Heidi er utvilsomt ei jenta som engasjerer seg. Hun er aktivt med i Norsk Folkehjelp (årets TV-aksjon går til inntekt for dem), og nylig meldte hun se også inn i AUF.
alt
– Politikk er spennende, og det er fint å bli engasjert.
– Har du inntrykk av at Aglo-elevene er interesserte i årets OD-aksjon?
– Ikke så mye ennå, kanskje, men jeg håper og tror at interessen vil øke når vi nærmer oss selve aksjonen. Vi har nemlig mye å stille opp med, sier hun.
SELVE OD-DAGEN PÅ AGLO blir 7. november. Det er da elevene skal gi en arbeidsdag til inntekt for skoleelever i Rwanda. Dagslønna på minimum 400 kroner går til aksjonen.
26. oktober er det internasjonal dag på Aglo. Elevene deltar og elevene arrangterer. Programmet er ikke helt klart ennå, men OD-komiteen lover en variert, spennende og annerledes skoledag.
– Alle skal få delta. Det er viktig å vite hvordan pengene skal bli brukt og hva de skal brukes til. Vi kommer til å prate mye sammen, sier Heidi Karlsen.
Aglo vgs. har hver eneste høst som tradisjon å delta i OD. Et prosjekt hvor norske elever gir en dag for å skaffe midler til et u-landsprosjekt. Årets OD-dag er 7. november, og på Aglo er målet å samle inn mer enn vi gjorde høsten 2010. Det nytter å gi, og det føles godt å gi!

MED SINE NI MILLIONER INNBYGGERE er Rwanda Afrikas tettest befolkede land sør for Sahara. 60 prosent av befolkningen lever under fattigdomsgrensen og bare 48 prosent kan lese og skrive.

Rwanda har en trist nærhistorie de fleste kjenner til. For 17 år siden ble ufattelige 800 000 mennesker drept i et av de verste folkemordene vi kjenner til. En stor del av den voksne befolkningen ble drept eller måtte flykte, noe som har resultert i at nesten 70 prosent av de som bor i Rwanda i dag er under 25 år.
GJENNOM OD-KAMPANJEN 2011 skal ungdom i Rwanda få skolegang og mulighet til å lære om hvilke rettigheter de har slik at de aktivt kan delta i utviklingen i landet sitt. Behovet for utdanning og kvalifisert arbeidskraft er enorm. Selv om nesten alle barna i landet starter på skolen, er det dessverre mange som faller fra underveis.
DET ER OFTE JENTENE som må slutte på skolen. Dette kan være fordi jenters skolegang ikke vurderes som en investering i fremtiden, at det er mangel på separate doer for gutter og jenter på skolen og det at mange jenter opplever seksuell trakassering og overgrep i skolehverdagen.
I samarbeid med Plan Norge og Plan Rwanda skal årets OD-prosjekt sikre at ungdom i Rwanda, både jenter, gutter og unge med nedsatt funksjonsevne, får tilbud om og støtte til å gjennomføre ungdoms- og videregående skole. Utdanning er avgjørende for å bekjempe fattigdom, og landets fremtidavhenger av den kunnskapen ungdommen tilegner seg.
Å delta i OD på Aglo er ingen plikt eller jobb. Vi definerer det rett og slett som en alle tiders mulighet til å få hjelpe.