En fantastisk tur ned i dypet under gruvebyen Røros. Vi fikk se, vi fikk høre, vi fikk føle og vi fikk oppleve. AF-avdelingen avsluttet en veldig kort skoleuke med å besøke gruveby nr. 1 i Norge.

TEKST: RIKARD ULSETH  og  FOTO: BØRGE WAHL

Elever i fra Aglos allmennfagavdeling og et lite knippe ansatte dro altså på besøk til Johan Falkbergets rike, Røros altså. Ferden startet om morgenen fra Stjørdal, og våre dyktige bussjåfører, Jan Erik og Anne Lise, fikk oss trygt over fjellet. Sylmassivet viste seg frem med all sin prakt, og vi observerte med glede at våren er på full fremmarsj også i de litt høyereliggende strøk.

Turens første mål var hos landhandleren oppi Stugudalen. Deretter direkte til en guidet tur i Olavsgruva. Her ble vi vist omkring nede i gruvesjaktene og fortalt historier fra vår eminente guide Fridtjof.

Historien om kobber- og sinkutvinning på Røros skriver seg helt tilbake i fra 1645 og fram til driften ble nedlagt i 1977. Nede i det den innerste delen av gruva avsluttet guiden omvisningen med å synge en gammel tysk vise som ble sunget av gruvearbeiderne på jobb. Sang kunne være et lyspunkt i arbeidsdagen siden tilværelsen som gruvearbeider fra gammelt av var et umenneskelig slit. Falkberget beskriver dette på glimrende vis i sine bøker, og selv jobbet  han allerede som åtteåring nede gruvene for å spe på inntekta til familien.

Etter besøket i Olavsgruva var Røros by i en kort periode relativt utrygg da vi slapp elevene fri for å fritt utforske byens mattilbud og karakteristiske trehusbebyggelse.  Rørosbesøket vårt ble avsluttet på Smelthytta hvor vi fikk  et videre innblikk i gruvedriftens historie og særlig de teknologiske løsningene som måtte til for hente opp og foredle det inntektsgivende kobberet. Store fysiske og menneskelige ressurser har gått med til denne driften. I dag lever historien videre i den gamle trebebyggelsen og de fantastiske slagghaugene. Alt er vernet og ligger på UNESCOs verdensarvliste.

En flott og minnerik dag for både elever og lærere og en fin inngang til nok en langhelg i mai.