Lav valgdeltakelse og Senterpartiet, Venstre og Arbeiderpartiet som de største valgvinnerne. Det ble resultatet etter årets skolevalg på Aglo videregående skole i dag.

Her er resultatene fra årets skolevalg – og resultatene ved forrige skolevalg i 2013:

Parti 2015 2013
Rødt 4,9% 1,4%
SV 4,9% 6,5%
AP 36,3% 31,9%
SP 20,3% 7,2%
MDG 2,9% 10,1%
KRF 1,0% 5,8%
V 9,8% 1,4%
H 11,8% 17,4%
FRP 7,8% 12,3%

Inkludert de blanke stemmene deltok om lag 55 prosent av elevene i valget. Kanskje litt skuffende, men likevel nært det tallet denne velgergruppen pleier å ha ved de ordinære valgene.

Både ordfører Ivar Vigdenes (t.h.) og varaordfører Ole Sandvik var på plass på Aglos valgdebatt i dag.

Det er kommune- og fylkestingvalg neste mandag, og det er alltid stor spenning knyttet til skolevalgene. De pleier vanligvis å gi en god pekepinn på hvordan det vil gå i de ordinære valgene.

Får Aglo-elevene bestemme hvem som skal bli ny ordfører i Stjørdal kommende fireårsperiode tyder alt på en ny periode med Ivar Vigdenes (SP). Sammen med samarbeidspartiene Venstre, Høyre, Kristelig Folkeparti og Fremskrittspartiet får Vigdenes & co. 51 prosent av stemmene.

I dag har altså valget stått i fokus på Aglo. Både debatt og valgtorg hvor partiene stilte på rekke og rad for å presentere sine budskap. Partiene fikk til slutt to minutter hver til å fortelle hvorfor elevene bør stemme på nettopp dem

Den kortversjonen lyder omtrent slik:

  • MDG: Tar framtida på alvor ved å skape et samfunn i økologisk balanse.
  • SP: Tar vare på utkantene samtidig som det satses i sentrum. Flest ungdomskandidater.
  • AP: Vil ha et samfunn med like muligheter. Flere lærere og helsesøstre.
  • SV: Bedre – mye bedre – skole. Respekt for yrkesfagene. Bort med pappas lommebok som nødvendig suplement.
  • Rødt: Støtte førstegangsetablerere. Mot privatisering og konkurranseutsetting. Liste med snittalder under 40 år.
  • H: Nei til eiendomsskatt og ja til verdens beste skole.
  • FR.P: Mindre skatt, mer asfalt for tryggere trafikk. Lærere må få hjelp til å bli bedre.
  • V: Frihet. Lytt til Kardemommeloven. Fritt internett. De svakes stemme.
  • KR.F: Nestekjærlighet i sentrum. Skape et samfunn hvor vi kan se alle.

Det var stappfullt i gymsalen da elever og ungdomspolitikere havna i en mer eller mindre salig blanding. Drops, buttoms, nøkkelringer og diverse partiprogram fikk nye eiere, og forhåpentligvis fikk elevene svar på noen spørsmål også. «Vet-ikke-gruppa» er relativt stor i år også.

Selve partidebatten dreidde seg om noen få utvalgte spørsmål – stilt av ordstyrer Thomas Mo. Skolesatsing, miljø og kollektivtilbud samt helsetilbudet på skolene var noen  av temaene som ble berørt.

Verd å merke seg; alle ni vil satse på yrkesfagutdanningen og flere lærlingeplasser. Rørende enighet, egentlig…

Men…, virkemidlene var noe ulike. Venstresida vil ha lovfestet rett til lærlingeplasser, høyresida mente å kunne oppnå det samme ved å gjøre det attraktivt for bedriftene å ansette lærlinger, mens midtpartiene strengt tatt var litt sånn «ja takk til begge deler».

Også stor enighet om helsesøstrenes plass i skolen. Den kommer til å bli kraftig utvidet hvis denne gjengen holder løftene sine. Fint, sier vi.

Det blir også massevis med nye sykkeltraseer og gangstier rundt om i kommunen vår. Og det skal bli lettere for ungdom ute i grendene å komme seg til sentrum på kvelds- og ettermiddagstid. Med et nytt kulturhus i sentrum høres det forlokkende ut.

Og deltakerne i debatten gjorde en meget god jobb. Det var et meget ungdommelig panel som skapte en konstruktiv debatt. Litt lav temperatur, kanskje, men det var i og for seg ok med en debatt uten de store slagsider. De har vi sett og hørt tilstrekkelig mange av.