Mye tyder på rekorddeltakelse blant de aller yngste velgerne under årets fylkes- og kommunevalg 12. september. De tragiske hendelsene 22. juli har skapt et ekstra engasjement blant de aller yngste. www.aglo.no la turen innom vg2 Aktivitør (bildet) og sjekka valgstemningen. Da var klassen opptatt med å gå gjennom partienes program.

De fleste har bestemt seg for å benytte stemmeretten. Et par av elevene er i tenkeboksen. Fire av de 15 skal stemme for aller første gang, fem er «erfarne» velgere mens de siste seks må vente til 2013 for å få lov til å stemme. Men i skolevalget kan altså alle stemme.

Vanligvis har skolevalget blitt avsluttet med en heftig valgdebatt i gymsalen på Aglo. På grunn av ønsket om en roligere valgkamp i år har alle skolene sløyfet denne debatten. I steden blir det et «valgtorg» på Aglo 6. september.

Lillian Solstad som er samfunnsfagslærer på Aglo forteller til www.aglo.no at samtlige partier som stiller til valg i Stjørdal kommer til Aglos «valgtorg».

– Elevene kan møte politikerne fra klokka 09.30. da kan de stille spørsmål, og politikerne får en mulighet til å dele ut valgmateriell. Det hele avsluttes med at elevene stemmer. Vi har både valgurne, manntall og skikkelige stemmesedler, forteller Lillian.

Vi tok en aldri så liten politikertest i aktivitør-klasserommet. Hvem er ordfører i Stjørdal, og hva heter førstekandidaten i det største opposisjonspartiet?

Resultatet? Tja; vi velger å holde det hemmelig… Nevner bare at svarene er Johan Arnt Elverum og Joar Håve.

Her er forresten resultatene fra de to siste skolevalgene på Aglo:

2009                 2007               
Rødt                     9,7 %    0,0 %
SV    0,0 %  14,5 %
AP  14,0 %  12,8 %
SP   18,3 %   2,6 %
  2.2 %   0,9 %
Kr.F   1,1 %   2,6 %
De Grønne    1,1 %   0,9 %
Høyre   6,5 %  1,7 %
Fr.P  47,3 %  64,1 %

tsj