I forrige uke startet to av Aglo-lærerne i «nye» jobber. Samtidig som de har hjemmekontor som Aglo-lærere. To særdeles viktige jobber med andre ord.

Anne-Lise Sundbø (hovedbildet) og Ingrid Hernes er lærere i HO-avdelinga (helse- og oppvekstfag) på Aglo vgs. Begge har sykepleierutdanninga som bakgrunn.

I løpet av ei lita uka ble det satt opp et helt nytt «legesenter» i tilknytning til den ordinære legevakta i Stjørdal. «Senteret», som er definert som en «luftveispoliklinikk», består av fem midlertidige brakker

For ordens skyld; dette er Ingrid Hernes…

Vi har pratet med Anne-Lise som kan fortelle om travle dager som både sykepleier i kommunen og lærer på Aglo vgs.

– Vi føler at dette er en viktig og nyttig jobb. Men det er jo en trist situasjon som er bakgrunnen for denne jobben.

– Ingrid og jeg gjorde som vi ble oppfordret til da de med helsefaglig bakgrunn ble oppfordret til melde seg for evtentuell tjeneste. Vi sendte CV’en vår til kommunen, og er nå ved siden av å drive hjemmeundervisning også ansatt som sykepleiere ved den nye luftveispoliklinikken..

Hvert team består av lege, sykepleier og helsesekretær. Aglo-lærerne har i løpet av ei uke to til tre vakter. Enten 12:00-17:00 eller 17:00–22:00.

Klinikken skal gjøre en legevurdering for å avklare om det kan være koronavirus eller om det er en annen type luftveisinfeksjon. På denne måten kan de avlaste legevakta og de ordinære legekontorene.

– Jobben vår er å bistår legen. Vi gjør undersøkelser som å ta CRP, blodtrykk, temperatur og endel andre infeksjonsprøver. Mye av tiden vår består i å sørge for at område og alt utstyr er spritet ned og rent slik at neste pasient kommer til en trygg legetime, forteller Anne-Lise.

Det kan egentlig se ut som om de to lærerne våre jobber i romfartsbransjen. De er knapt til å kjenne igjen når de står klar til å motta nye pasienter…

– Pasientene ser bare øynene våre så vi er nøye på å smile med øynene og være hyggelige når vi tar imot pasientene. Det er nok ikke bare bare å bli mottatt av personer i fullt smittevernutstyr, så det er viktig å forsøke å gjøre folk trygge.

– Men er dere ikke likevel redde for selv å bli smittet?

– Vi er i førstelinje nå, men tenker ikke mye på at vi kan bli smittet. Vi er godt beskyttet, er svært gode på hygiene og synes det er viktig å kunne hjelpe til der vi kan. Vi har også erfart at med litt oppfriskning av kunnskap så var vi raskt back in business som sykepleiere. Det er godt å være til nytte, men vi håper vi snart er tilbake i normal gjenge. Vi savner elevene våre veldig, sier Anne-Lise Sundbø.