I disse dager begynner dere som er årets elever å forberede dere til eksamen. Når snøen er langt borte, dagene blir lysere og vi stadig oftere må trekke for gardinene for å skjerme mot sola, er det tegn på at eksamensperioden nærmer seg med stormskritt.

Tida frem mot mai har vært en god arbeidsperiode, mens mai måned er full av fridager. Og ulike prøver. Da er det viktig å gjøre en ekstra innsats – kanskje går det an å heve seg en karakter i ett eller flere fag? Det ville være en god investering i egen framtid! Det er lurt å sjekke tidligere prøver og innleveringer og se på de kommentarene som står der. Ellers er et godt tips rett og slett å spørre lærerne om hvordan nettopp du bør jobbe for å få framgang.

Resultatene fra elevundersøkelsen viser at Aglo-elevene opplever at de får god støtte og opplæring. Også lærlingeundersøkelsen viser at lærlinger som har vært elever ved Aglo er mer fornøyd med opplæringa de har fått på skolen enn gjennomsnittet nasjonalt. De opplever at det de lærte i yrkesfagene på Aglo ga et godt grunnlag for arbeidsoppgavene de får i lærlingetida. Likedan at opplæringen i fellesfagene var godt tilpasset fagene deres.

Vi har dyktige lærere på Aglo som vet hva som trengs for å heve seg faglig. Likevel er det slik at oppskriften til suksess ligger  nettopp hos deg selv. Lærerne kan forklare, støtte og gi råd, men det er du selv som må gjøre arbeidet med innlæring av fagstoffet. Samtidig som det arbeides med tentamener, prøvemuntlig og andre eksamensforberedelser, er det mye annet som skjer på Aglo. Vi har jo tatt i bruk det nye idrettsbygget vårt. Dere som er elever har virkelig fortjent ny gymsal, nytt treningsrom med nye treningsapparat, for ikke å snakke om garderobene. Det er mange kull med tidligere Aglo-elever som har vært misfornøyd med nettopp garderobene, så det er på høy tid at de er på plass! Nye klasserom er også tatt i bruk. Det gir ringvirkninger videre så nå er det flere klasser som får større og bedre rom. Det er flott!

Nå har også de aller fleste søkt enten videregående skole, lærlingeplass eller høyskole/universitet. Det blir en spennende tid framover til dere får vite om dere får plass der dere ønsker! Her på Aglo har vi nå over 210 søkere, men vi har fremdeles noen ledige plasser. Den som vurdere å bli Aglo-elev til neste skoleår kan ta kontakt med skolen på telefon – 74834330- , mail- aglo@aglo.no – eller du kan lese mer på hjemmesida vår – www.aglo.no både om skolen og om hvordan man kan søke skoleplass på Aglo.