Mens noen av oss dro OPP dro andre TILBAKE. Hundrevis av år til og med. Over 100 agloister dro til Sverresborg Folkemuseum i Trondheim. Supert utevær og en skoledag vi kan huske lenge.

Vi dro rett til den gamle skolen sammen med klassen vår anno 2022/23. Respekt preget visst 1800-tallet…også. Læreren skulle tiltales «lærer Skår». Svar skulle avleveres stående. De ti bud ble gjennomgått. Litt hadde nok gått i glemmeboka kunne leksjonen tyde på…

Det handlet altså en del om respekt og noen uvante tradisjoner. Alle måtte stille i stram rekke utenfor for å slippe inn. Bukke eller neie til lærer Skår. Gutta først, så jentene. Deretter Petter Dass-salmen «Herre Gud ditt dyre navn og ære». Avsunget fire ganger fordi denne Skår syntes det lød noe falskt…

Vi skrev på små tavler med kritt. Læreren sjekka og beordret stort sett «gjør et nytt forsøk» til hele gjengen. Lærer Pål fikk litt/mye skjenn for U’ene sine…

Deretter et meget nyttig og lærerikt kurs i god gammeldags byggteknikk. Lafting på gammelmåten. Vi ble imponert over byggiveren til elevene våre, Selv om planleggingsfasen varte i kun to minutter ble resultatene 15 minutter senere særdeles sterke.

Sverd, øks og slossing da vi ble introdusert for birkebeinernes strid med baglerne. Kamplysten var på topp og flere imponerte med stor treffsikkerhet da øksene ble hivd av gårde.

Fire timer langt tilbake i tid var faktisk ikke for mye. Tida gikk fort også i gamle dager. Vi knipset tradisjonen tro en god del på rundturen vår, og flere bilder fra skoleleksjonene på gode, gamle Sverreborg finner du i billedmontasjen under.

Denne bildekrusellen krever javaskript.