I dag er de ansatte spredd rundt på en rekke bygninger. Fra om med skoleåret 2013-14 vil de aller fleste få kontorer i andre etasje i «Aglo-fjøset».

– I dag er det 22 rom i denne etasjen, og i utgangspunktet skal vi ha like mange kontorer. Det er flere store rom, og de aller fleste vil få en kontorplass her, sier driftssjef Nils Larsen.

Det er meningen at både lærerne og administrasjonen skal flytte fra dagens administrasjonsbygg til den eldste Aglo-bygningen.

Aglo-styret behandlet saken sist torsdag, og det ble gitt klarsignal for investeringer med en foreløpig ramme på 4 377 500 kroner (meget presis sum…, men altså i nærheten av 4.5 millioner.)

– I første omgang skal dette dekke tømrerarbeid, nytt ventilasjonsanlegg samt en betydelig oppgradering av det elektriske anlegget, forteller Nils Larsen. Tømrerarbeidet og riving vil bli foretatt av Aglo-ansatte, mens det øvrige arbeidet blir utført av innleid mannskap.

I «fjøsets» første etasje vil inngangspartiet bli bygget om, og det er også planer om ny trapp samt heis til andre etasje.

Men det skjer mer på bygningsfronten. Når elevene møter opp til kommende skoleår vil to nye klasserom stå ferdig i første etasje i undervisningsbygget. Et rom på 50 kvadratmeter skal brukes av det nye vg1-kurset i service og samferdsel, mens AF-avdelingen vil få disponere et stort klasserom på hele 115 kvadratmeter.

Når lærerne m/følge stues inn i «fjøset» står administrasjonsbygget for tur. I følge Nils Larsen innebærer planene at førsteetasjen skal bygges om til garderobe og dusjanlegg for gymanlegget. Kontorene i andre etasje vil da sannsynligvis bli brukt som grupperom for elevene.

Og når alt dette er ferdig om – ja, skal vi antyde 2-2,5 år – så finner vi garantert på noe nytt. Larsen antyder da riving av Rødstua og et helt nytt undervisningsbygg mot øst.

PS! Også Aglo-hytta i Rådalen var tema på det siste styremøtet. Det ble nemlig gitt grønt lys for vurdering av salg.