«Kjærlighed fra Gud» er en dansk salme om Guds kjærlighet, skrevet av prest Jens Nicolai Ludvig Schjørring (1825–1900). Salmen er en salme om Guds kjærlighet. Når Schørring skrev den i 1854 var han forlovet med en tjenestejente i prestegården som pleide han da han var syk.

De fleste har lært denne salmen på skolen.Salmen har betydd mye for svært mange, og salmen har blant annet blitt brukt mye i mange ulike sammenhenger. Ikke minst mange velger å bruke den i forbindelse med bryllup.

I dette skoleåret har vi som en del av skolen felles kristendomsfag valgt oss ut noen salmer som vi lærer å synge, vi snakker om teksten og hva den betyr og har betydd for oss.

 

Kjærlighet fra Gud

TEKST: J.N.L. Schjørring, 1854
Melodi: H.S. Thompson, 1840

Kjærlighet fra Gud
springer like ut
som en kilde klar og ren.
I dens stille bunn,
i dens dype grunn
gjemmes livets edelsten.

Kjærlighet fra Gud
som en yndig brud
kommer smykket til oss ned.
Lukk kun opp din favn,
kom i Jesu navn,
himlen bringer den jo med.

Kjærlighet fra Gud
er det store bud,
er det eneste jeg vet.
Bli i kjærlighet,
og du har Guds fred,
for Gud selv er kjærlighet.