Som en konsekvens av Korona-viruset bestemte regjeringen seg i ettermiddag for å endre fraværsreglene for alle videregående skoleelever. Endringene gjelder i første omgang fram til 31. oktober.

Dette innebærer at GYLDIG FRAVÆR gis ved å levere egenmelding. Dette gjelder elever over 18 år. For elever under 18 år må foreldrene bekrefte fraværet. Dette betyr at det ikke er nødvendig å oppsøke fastlegen sin for å få bekreftet eventuelt fravær. Departementet ønsker med denne endringen å hindre at elever som er lettere syk møter opp på skolen for å unngå fravær som kan gå ut over fagkarakterene.

– Nå er det viktig at elever som har symptomer, holder seg hjemme så de ikke sprer smitte. Det samme gjelder for elever som er blitt utsatt for smitte og derfor skal være i karantene. Derfor foreslår vi å endre fraværsreglene i en periode, sier kunnskapsminister Guri Melby i en pressemelding.

Dagens fraværsreglene innebærer at man risikerer å ikke få karakter i et fag hvis man har mer enn ti prosent fravær fra undervisningen i faget.