– Vi har aldri vært så nær en forutsigbar tilværelse som vi er nå!

Det er leder på Aglo barne- og familiesenter, Kirsten Wettre, som sier dette til aglo.no. Smilet er på plass både hos Kirsten og hos Thomas Mo som er daglig leder på Aglo opplæringssenter.

Denne uka fikk familieavdelingen beskjed fra Buf-direktoratet om at det har blitt gitt klarsignal for en avtale som tilsier fem faste plasser på senteret. Det tilsvarer fullt hus.

Avtalen er en direkte konsekvens av budsjettforliket på Stortinget som resulterte i en ekstrabevilging på 35 millioner kroner som skal brukes på de ideelle barn- og familiesentrene, deriblant altså Aglo Familiesenter.

– Vi har god tro på at dette kan bli en avtale som sikrer driften i lang tid framover, sier Kirsten Wettre og Thomas Mo.

Hun kan fortelle at det er første gang i senterets mer enn 20 år lange historie at de har oppnådd å få en slik fastavtale.

På forsommeren har etterspørselen etter plasser på famileavdelingen vært svært stor. Alle de fem plassene er fylt opp, og søknader om plass har blitt avvist.

– Pågangen er stor, og det er ingen tvil om at behovet for Aglo er stort. For oss betyr det også at vi også kan starte opp med å ansette folk i vakante stillinger, sier Moe og Wettre.

Det er totalt 11,2 årsverk knyttet til familieavdelingen på Aglo.