40 av elevene våre måtte evakueres da skolebussen begynte å brenne på Tillertoppen, bare 500 meter unna skolen.

Situasjonen var i en periode uoversiktlig, men effektiv evakuering fra bussen fikk alle trygt unna det som kunne utviklet seg til noe verre. I startfasen brant det som vi kan se av bildet over relativt frisk i motorrommet bak i bussen.

Brannen ble varslet over nødnettet om lag 08.37, og politi, ambulanser og flere brannbiler rykket umiddelbart ut. En snau time senere meldte redningsskapet at brannen var under kontroll. Da hadde samtlige av de om lag 40 elevene kommet seg ned den siste bakken til skolen.

Skolens ledelse tok umiddelbart grep, og dro direkte opp til brannstedet for å bistå. De aktuelle elevene ble samlet umiddelbart etter hendelsen, og de fikk snakke med både lærere, ambulansepersonell og politi. aglo.no var også tilstede, og vi kunne konstatere at elevreaksjonene i etterkant var noe forskjellige.

– Det var tilløp til litt panikk da vi fikk beskjed om å komme oss ut av bussen. Vi ble kanskje litt hektiske, forteller elever vi snakket med. En av dem fortalte at hun rett og slett ble skikkelig skjelven etter brannen.

– Vi skulle ha naturfagprøve i første time, og jeg var relativt stressa på grunn av den. Det ble ikke så mye bedre da bussen vår begynte å brenne, sa hun.

Allerede før utrykningsmannskapene ankom brannstedet var de fleste elevene alt på plass på skolen.

– Vi kom oss ut av bussen og gikk samlet nedover til skolen. Her fikk vi heldigvis både hjelp og informasjon, forteller elevene.

Bussjåføren blir berømmet for sin innsats med å evakuere bussen. Hun fikk kun opp frontdøra, noe som resulterte i at enkelte av de som satt bakerst følte situasjonen ekstra ubehagelig.

Skolens rektor Thomas Mo oppfordret alle elevene til å ta kontakt med pårørende for å fortelle at det hadde gått bra med dem. Han sørget også for at de elevene som trengte noen å snakke med fikk den hjelpen. Utover dagen var skolens ledelse innom samtlige klasser.

I samtalen med politiet kom elevene med flere innspill. Noen hadde merket at det luktet diesel da bussen dro fra Stjørdal, mens de som satt bakerst i bussen merket at det begynte å sive inn røyk i bussen etter at den hadde kjørt av fra E6.

På brannstedet begynte det etter hvert å lekke ut betydelige mengder diesel fra bussen etter at brannen var slukket.

Politiet på stedet kunne for øvrig raskt konstatere at ikke en eneste en av de 40 passasjerene ble skadd eller utsatt for røyk. Et par av elevene valgte likevel å oppsøke fastlegene sine i etterkant

Les mer om brannen på adressa.no