Vg2 Tømrer «flytta» torsdag skolen fra Aglo til Meråker. Her fikk de oppleve flere av bygdas mange byggbedrifter. En litt annerledes skoledag enn vanlig. For elevene våre var det nyttig og spennende å utforske det som kanskje kan bli framtida deres.

Vi startet med omvisning på Optimera, en relativt nyoppstartet elementfabrikk i Gudå. Bildet over er forøvrig fra nettopp Optimera. De produser som vi kan se til venstre på bildet vårt takstoler og veggelement. Disse sendes deretter til byggeplasser over hele Midt-Norge.

Videre dro vi til Mannfjell Gård, med info om – og prøving av – topp moderne utstyr fra DeWalt. Her møtte vi representanter fra byggebedriften, fra DeWalt verktøy og vi fikk også info fra Schiedel, en leverandør av piper og ildsteder.

Vi ble påspandert lunsj på Mannfjell Gård, og i forlengelsen av dette fikk tre lærlinger fra RHK Bygg fortelle om sin vei til byggebransjen. Dette var veldig interessant og inspirerende for våre unge lovende tømrere.

Så gikk turen til Gudå igjen der vi fikk omvisning på takplateprodusent Verform.  Mange gode og læringsrike opplevelser på en dag rett og slett.

Her produseres det takstoler. Med capsen bak-frem – en ækt tømrerelev…

Spennende og ikke minst trivelig var det å være sammen med tømrerklassen på Ole Vig vgs. Kjekt å kunne gjøre ting sammen med naboskolen vår på denne måten.

Intensjonen fra de som inviterte oss var å ivareta en nye generasjonen tømrere, og kanskje også litt langsiktig rekruttering.