Ett av mange tema i prosjektperioden var å planlegge et somalisk festmåltid. Før de kom dit, hadde klassen jobbet mye Islam. Fastemåneden Ramadan er nettopp avsluttet, og Ramadan avsluttes med festen Id. Vg2 BUA tok Id litt på etterskudd.

aglo.no er aldri vanskelig å nå fram til når internasjonale festmåltid står på programmet. Min kjære Canon er en inngangsbillett til mye Aglo-godt…

Kort oppsummert: Somalisk gryte, Samosa, Injera (en slags pannekake), ananaskake med krem pluss litt mer…

Av andre emner klassen har jobba med disse to ukene kan nevnes:

  • Barns språkutvikling
  • Somalia – og integrering i barnehage/skole
  • Helsefremmende arbeid  ovenfor aldersgruppen 0-12

Temaene skulle elevene presentere på ulike måter. Rollespill, foredrag, veggavis og Power Point var blant arbeidsmetodene elevene valgte.

alt

Litt artig; en gruppe 10-klassinger fra Halsen Ungdomsskole har vært på hospitering på Aglo vgs. denne uka. De fikk være med på fredagens festmåltid. Ikke bare på etinga, men  også med å lage maten.

Til Halsen-elevene; slik har vi det altså på Aglo vgs. Velkommen tilbake som elever neste år.