9. september er det stortingsvalg, og en av valgkampens sentrale saker har vært forholdet mellom offentlige og private skoler. Det er også en av de sakene hvor skillelinjene mellom de forskjellige regjeringsalternativene er tydeligst.

Aglo videregående skole er den største Blå Kors-skolen i Norge og også den største av de private skolene i Nord-Trøndelag.

I møtet med AP-politikerne ønsker vi å sette et søkelys på de rammevilkårene vi som privat aktør må jobbe under. Rammevilkår som kan være svært ulike for private og offentlige aktører. Vi ønsker å benytte denne muligheten til å fremme vårt syn ovenfor det største av regjeringspartiene.

Aglo ønsker en konstruktiv dialog med myndighetene, og dette møtet er derfor svært viktig for oss.