Her er resultatene fra årets skolevalg:

Parti skolevalget 2013 skolevalget 2011
Arbeiderpartiet 31,9 % 32,4 %
Sosialistisk venstreparti 6,5 % 6,5 %
Rødt 1,4 % 0,9 %
Senterpartiet 7,2 % 5,6 %
Kristelig Folkeparti 5.8 % 3,7 %
Venstre 1,4 % 8,3 %
Miljøpartiet de Grønne 10,1 % 2,8 %
Kystpartiet 0,7 %
Piratpartiet 4,3 %
De kristne 0,7 %
Høyre 17,4 % 19,4 %
Fremskrittspartiet 12,3 % 20,4 %

Inkludert de blanke stemmene deltok hele 78,9 prosent av elevene i valget. Det er ny rekord på Aglo og et bevis på at vi har en aktiv og samfunnsengasjert elevmasse i år.

Det ordinære stortingsvalget er neste mandag, men det er stor spenning knyttet til skolevalgene. De pleier vanligvis å gi en god pekepinn på hvordan det vil gå når det nye Stortinget skal velges. Hadde våre elever fått bestemme ville dagens regjering med SP, SV og AP fått tillitt i fire nye år. De tre fikk til sammen 45,6 prosent. Det ville trolig gitt et flertall i Stortinget.

Valgets store taper ble kanskje Venstre som havnet langt under sperregrensen med bare 1,4 prosent. En motsatt trend i forhold til alle meningsmålingene som media presenterer i disse dager. Miljøpartiet De Grønne har markert seg i valgkampen og fikk 10,1 prosent av stemmene. Fr.P gjorde også et dårlig valg med 12,4 prosent av stemmene. En klar tilbakegang i forhold til tidligere skolevalg på Aglo. For øvrig stilte hverken Fr.P eller Venstre på Aglo i dag.

I dag har valget stått i fokus på Aglo. Først med valgmøte og valgtorg hvor partiene stilte på rekke og rad for å presentere sine budskap. Partiene fikk fem minutter hver til å fortelle hvorfor elevene bør stemme på nettopp dem.

Valgtorg først; så valg med stemmesedler, valgfunksjonærer og stemmeurne. Hele pakken!

Her er noen smakebiter fra partiene:

SP: «Dere på Aglo har grunn til å være stolte over å ha samferdselsministeren (Marit Arnstad) i nabolaget.»  Ellers; «bredbånd til alle – også til distriktene».

AP: «Vi vil ha velferd – ikke skattelette». «Nei til private som vil tjene penger på å drive skole. De ideelle skolene er derimot en berikelse for norsk skole.»

SV: «Før vi fikk undervisningsministeren betalte elevene for skolebøkene, og vi gjorde det dårlig i matte og norsk. I dag er skolebøkene gratis, og norske elever gjør det mye bedre».

Kr.F: «Ja til mangfold og nei til sortering. Vi vil også gi 20 milliarder fra oljefondet til invisteringer i fattige land.»

Miljøpartiet De Grønne: «Vi tar klimaendringene på alvor. Vi har flinke lærere i norsk skole, men de må få et større handlingsrom.»

Høyre: «Vi i Høyre har nye og bedre løsninger. Aglo er en skole som beriker skoletilbudet vårt.»

Skolevalget er over; nå er målet at elevene (de som har passert 18 år) følger opp med å delta i selve Stortingsvalget!