TEKST OG FOTO: tsj 

 

Her er årets Aglo valg (sammenliknet med 2009):

Rødt   0,9 %                       – 8,8
SV   6,5 %  +6,5
AP 32,4 %  +18,4
SP   5,6 %  -12,7
V   8,3 %  +6,1
Kr.F   3,7 %  +2,6
De Grønne   2,8 %  +1,7
H 19,4 %  +12,9
Fr.P 20,4 %   -26,9

– Vi har sett at AP har kommet svært dårlig ut av Aglo-valgene de siste årene. Derfor var vi både spente og litt nervøse før vi tok turen til Aglo i dag, forteller nestleder i Stjørdal AUF Tommy Raaen til aglo.no.

 

– Hva er det vanligste spørsmålet dere har fått i dag?

 

– Mange spør oss om hvorfor vi er i mot private skoler. Vi er ikke bombastisk i mot private skoler, men vi ønsker at alle skal ha et godt offentlig skoletilbud. Også vi vet at det er stor forskjell på kommersielle og ideelle skoler. Aglo er en ideell skole, og det vil etter vår mening være «høl i huet» å motarbeide en slik skole. Det er jo en svært god skole for de elevene dere har, sa Raaen.

altStemmeurne, manntall og valgfunksjonærer hører med i et skolevalg.

 

Sammenliknet med Aglo-valgene i 2009 og 2007 var endringene, som tallene våre viser, svært store. Fremskrittspartiet opplevde i år tidenes dårligste skolevalg på Aglo, mens Arbeiderpartiet og Høyre gikk motsatt vei. Arbeiderpartiet er nå størst på Aglo med 32,4 prosent mens Høyre fikk 19,4 prosent. Fr.P mer enn halverte oppslutningen fra 2009 og endte som det nest største partiet med 20,4 prosent av stemmene.

 

Totalt stemte 63,1 prosent (108 godkjente stemmer, 11 blanke, 4 ugyldige stemmer og altså 48 som ikke stemte).

 

De aller fleste partiene var på plass i Aglo-salongen, og gledelig mange elever troppet opp for å høre hva politikerne hadde å si. Å kåre en «standvinner» skal vi ikke gjøre, men vi likte likevel den salige ballongblandingen som etter hvert dukket opp mellom partistandene. Røde, blå og gule ballonger i en skjønn forening. Det meste har de jo felles…

alt alt
En salig blanding… Friske diskusjoner er supert.

 

aglo.no pratet med fire Aglo-elever. Samtlige er førstegangsvelgere.

alt Iris Hofstad, 3 PBA: Ja jeg skal stemme selv om jeg ennå ikke har bestemt meg helt for hvilket parti. Jeg synes politikk er vanskelig. Partiene sier så mye negativt om hverandre. Men det er viktig å mene noe, selv om jeg egentlig synes det er ok at andre enn meg tar seg av politikken.
alt Hussein Al-Amran 3 AFA: Det er første gang jeg stemmer i Norge. Jeg har faktisk allerede gjort det. For meg ble det et valg hvor jeg stemte mer på personer enn på partier. Jeg har stemt forskjellig i de to valgene i år.
alt Tale Valstad Østenby 3 PBA: Det er lenge siden jeg bestemte meg for hva jeg skulle stemme. Jeg har aldri tvilt. Jeg er litt interessert og har sjekket hva de ulike partiene står for. Men jeg har altså ikke skiftet mening i valgkampen.
alt Patrik Nessimo 2 BUA: Jeg har også bestemt meg tidlig for hva jeg skal stemme på. Egentlig er jeg ikke så veldig engasjert i politikk, men jeg føler at jeg må følge med i det som skjer. Jeg tror ikke jeg lar meg påvirke av det de politiske partiene sier i valgkampen.