Asker utenfor Oslo var stedet og begivenheten var den årlige nettverkskonferansen til Blå Kors Norge. Artig nok; massevis med trøndere i alle ledd. Deriblant ti fra Aglo. Seks fra skolen, to fra Familiesenteret og to fra barnehagene våre.

Den «gilde troppen» over er f.v. Odd Anders With, Kari Dahlen Aspenes, Gørild Joramo, Ingrid-Ann Stavnås, Thomas Mo og Tor-Steinar Jorem.

For de som ikke vet det; Aglo-systemet spiller en viktig rolle i Blå Kors Norge. Vi er mange, Aglo-folk er sentrale i Blå Kors og vi gjør en kjempejobb – som legges merke til.

En av programpostene på konferansen var et seminar hvor Aglo sammen med attføringsbedriften AS Rehabil i Oslo presenterte tenkningen sin.

Men er Aglo-systemet fornøyd med å være en del av Blå Kors. Vi har vært det er snart fire år, og dermed bør innkjøringsvanskene snart være historie, eller?

Vi spør rektor Thomas Mo, en av Aglo-representantene på nettverkskonferansen.

– Det er fint å være tilstede, og det har vært et godt og nyttig program. Skulle jeg ønske meg noe mer fra Blå Kors måtte det være at Blå Kors i større grad involverer skolene, og i større grad plasserer skolene i en kjede av tiltak, ikke minst det rusforebyggende arbeidet. Skolene må få en sterkere profil og tydeligere profil i organisasjonen.

– Hva gav konferansen deg?

– Den åpnet øynene for et fellesskap med en god profil i forhold til diakonalt arbeid. Det er et stort og ekte engasjement for mange ulike og positive samfunnstiltak. Her var det samlet mye kompetanse som kan benyttes tverrfaglig. Blant annet til å forbygge rusmisbruk, sa Thomas Mo.

Mer enn 150 Blå Kors’ere (ledere, tillitsvalgte, ansatte både ved Hovedkontoret, frivillige og ansatte ved de mange virksomhetene) var på plass i Asker. «Relasjoner til glede og besvær» var tema for konferansen.

alt

Sammen med Odd Anders With presenterte Thomas Mo Aglo-tenkningen for andre Blå Kors’ere.

Av kjente navn på programlista kan nevnes ex-RBK’er Dagfinn Enerly, prest Per Arne Dahl, tidligere statsråd og leder i den liberale tenkesmia CIVITA, Kristin Clemet og statssekretær Kjell Erik Øie var blant innlederne.

Høydepunktet??? Tja, Dagfinn Enerlys historie om veien tilbake etter en fatal ulykke på fotballbanen for noen år siden, vekket engasjementet. Det var MESTRING i praksis. Alle burde få høre hans historie.

Komiker Per Inge Torkildsen  sørget for at det vesle krypet flåtten plutselig har blitt en fint dyr for Blå Kors’ere… (spør en av de som var der hvis dette blir litt kryptisk).

Verdiarbeid, mestring, Familegrupper, Blå Kors som samfunnsaktør, ruspolitikk og stortingsmeldinger stod på dagsorden. Blant annet.

Ble vi litt mere Blå Kors’ere? Ja, trolig. Litt identitetsjakt var kanskje på sin plass.