TEKST OG FOTO: tsj

Et enkelt lite scenarium satt i scene av Eva Frydenborg (t.h. på bildet over), Programsjef for Internasjonalt arbeid i Blå Kors Norge:

Hva om halvliteren kostet fem kroner i Stjørdal, den kunne kjøpes hvor som helst og når som helst. Selgerne står fritt til å bruke kreativiteten og all verdens markedsføringspakker for å få deg til å kjøpe og deretter drikke.

– Et slik scenarium har vi faktisk mange steder i Afrika, sa Eva Frydenborg. Sammen med elevene resonerte hun seg kjapt fram til at slike tilstander i Stjørdal ville resultert i dødsfall, mer vold og ødelagte relasjoner. Blant annet…

Det var dette ekspertteamet som holdt seminar i Stjørdal 24. oktober: Torunn Sæther, Eva Frydenborg (begge fra Blå Kors Norge), Selima Henoka (Blå Kors Namibia), Wim van Dalen (Nederland), Gerard Hastings (Storbritannia) og Lovemore Mughandira (Blå Kors Namibia). Sekstetten fokuserer på hvordan multinasjonal industri og alkoholreklame påvirker folks helse spesielt i Afrika.

Seminarspråket var engelsk, og det var en tøff og interessant utfordring både for elever og lærere… Men når undertegnede hang med i svingene kan en trygt gå ut fra at resten også greidde det… Flere av elevene var med og kommenterte innleggene – og de kommenterte på engelsk!

Professor Gerard Hastings (t.v. på hovedbildet) er direktør ved Institute for Social Marketing på University of Stirling. Han har arbeidet mye med markedsføring for tobakk, alkohol og næringsmidler i et folkehelseperspektiv. Han er rådgiver for WHO og har blant annet vært ekspertvitne i en rettsak mot tobakksindustrien. Han kunne fortelle et lydhørt publikum om hvordan smarte markedsføringsfolk fikk overtaket på målgruppa si – nemlig potensielle kjøpere og brukere.

alt alt
Wim van Dalen fra Nederland Eva Frydenborg sammen med Selima Henoka og Lovemore Mughandira fra Namibia.

– Hvorfor sponser Heineken den nye James Bond-filmen? Hvorfor bruker alkoholgiganten Diageo (Smirnoff og Guiness)  titall av millioner pund på å kjøpe reklameplass på Facebook? Jo, fordi de når oss. Ikke minst ungdommen, fortalte Hastings.

Wim van Dalen er ansvarlig for den WHO-initierte studien Monitoring Alcohol Marketing in Africa. Han har jobbet med å avdekke alkoholindustriens markedskamp i sju afrikanske land. Han har funnet ut mye…

– Dere som bor i Norge er heldige som slipper denne aggressive markedsføringen. Det gir dere en større mulighet til å velge selv. I Afrika møter du hele tiden påstander som at det både er sunt og godt å drikke alkohol. Det er veien til suksess og det fortelles hele tiden at det er en del av tradisjonen, fortalte van Dalen.

Nederlenderen kunne fortelle Aglo-elevene om ungdom som fikk gratis drinker, ungdom som gikk gratis drinker hvis de drakk mye.

– Markedsførerne er svært kreative, og de vet hvordan de best skal påvirke oss. Selv om de påstår at målgruppen er voksne, er det først og fremst ungdom som påvirkes, sa Wim van Dalen, som kunne fortelle om gater og butikker hvor alkoholreklamen var svært synlig og dominerende. Et tilsvarende «bybilde» ville vært utenkelig i vestlige land.

Blå Kors Norge driver et aktivt internasjonalt arbeid. Torunn Sæther og Eva Frydenborg fortalte at mye av satsingen går ut på å gi lokale krefter hjelp og støtte for å kunne stå best mulig rustet mot alkoholindustriens framstøt. I flere afrikanske land har faktisk alkoholindustrien greidd å prege alkohollovgivningen. Ved hjelp fra blant annet Blå Kors er flere afrikanske land nå i ferd med å reversere den lovgivningen alkoholindustrien har vært med på å presse gjennom.

alt

Ekspertpanelet som deltok på Aglo-seminaret 24. oktober