– Manglende oppfølging av barnehageavtalen om statlig fullfinansiering og økonomisk diskriminering går ut over barna, sier Aglo-lederne Gerd Bergersen og Odd Anders With til stortingsrepresentant Øyvind Håbrekke og fylkesråd Johannes Sandstad.

Aglo har som en privat driver stadig opplevd problemer som skyldes regelverk som i stedet for å virke motiverende setter begrensninger.

– Vi gleder oss alltid over at folkevalgte viser interesse når frivillig sektor med stor økonomisk risiko forsøker å realisere likeverdstanken, sier daglig leder ved Aglo Opplæringssenter Odd Anders With i en kommentar.

Aglo Barnehage må gjøre  store kutt i budsjettet. Det skyldes ” en rammefinansiering som diskriminerer ikke-offentlige barnehager økonomisk.

Familiesenteret mener de kan redde familier og spare barnevernet for store utgifter, dersom det offentlige ikke vegrer seg så mye for å bruke en virksomhet som BUF-etat selv har gitt driftsgodkjennelse. De ønsker også mer forutsigbare avtaler enn det de har i dag.

Politikerne fikk også informasjon om at Aglo vgs har søkt om en oppjustering av elevtallet fra dagens tak på 160, for å få en bedre sammensetning av elevmassen. Skolen opplevde rekordsøkning for andre året på rad, og måtte avvise om lag 100 elever ved skolestart.