«Jeg tror mange ble lettet da vi fikk høre at det ikke ville bli så mange eksamener nå i vår. Jeg er av de som synes det er rett at det ikke blir sentralgitt eksamen når forholdene har vært så forskjellige i Norge. Det gjelder både geografisk og for den enkelte elev. Det er noen som har vært syke eller i karantene flere ganger, og som har fått mye mindre opplæring og læring enn de burde. Praktisk eksamen for vg2 og lokalgitte eksamener for vg1 og vg2 er også kuttet ut i år.

AV GØRILD JORAMO

En del elever er likevel skuffet over at de ikke har fått den ekstra sjansen til å vise hva de kan, og noen har kanskje mistet noe av motivasjonen for læring. Til dem vil jeg si at det aller viktigste med å gå på skole er å lære mest mulig, og det er fortsatt mye tid før vi avslutter skoleåret fredag den 18. juni. Uansett hva du skal videre, kommer du til å ha behov for å ha med deg kompetansen dette skoleåret kan gi deg.

For å lære mest mulig framover, er det viktig å tenke over hvordan nettopp du lærer best. Vi er forskjellige, men felles for oss alle er at vi må aktivisere hjernen vår for å kunne lære. Det holder ikke å høre på læreren med ett øye på pc’en eller mobilen.

Dersom det er læreren som snakker, bør du vurdere om det du hører stemmer med det du vet fra før. Dersom det er noe du er uenig i, så si fra, er det noe du ikke helt forstå, spør. Lærerne setter pris på at elevene er aktive, og læringen blir bedre for alle når flere måter å se saken på blir tatt opp.

Når dere har gruppearbeid, er det likedan. Tenk godt over hva oppgaven spør om, diskuter med de andre slik at dere blir enige om hvordan dere skal jobbe, si hva du selv mener og lytt til de andre. Finn opplysninger og vurder hva som er svar på oppgaven. Tenk over om du kan trekke inn kunnskap og ferdigheter også fra andre fag.

Når du skal lese, er det også viktig å være aktiv. Se over bilder, overskrifter osv. på forhånd slik at du får et overblikk over hva teksten handler om. Tenk over hva du kan om emnet fra før. Deretter leser du teksten grundig. Tenk over hva som er det viktigste i teksten, og noter gjerne ned stikkord eller ord du ikke forstår som du kan slå opp etterpå. Lag gjerne et tankekart eller en tabell i etterkant. Dette vil ta litt lenger tid enn om du bare leser over, men du vil huske fagstoffet mye bedre. Sannsynligheten for at du vil få en mye bedre forståelse øker også.

Noen lærer best når de kan snakke med andre om fagstoffet. Hvis du har noen i klassen din du samarbeidet godt med, kan det være både hyggelig og nyttig å jobbe med skolearbeid og lekser sammen.

Men aller viktigst er det å være klar over at egen innsats er helt avgjørende. Jens Stoltenberg, tidligere statsminister og nåværende generalsekretær i NATO, har sagt at når til og med han fikset matematikken, er det håp for alle. Alt tyder på at matematikk ikke var hans sterkeste side, og at han måtte jobbe skikkelig for å bestå. Det viser at stå-på-vilje, innsats og hardt arbeid lønner seg.»