Mandag er det «ny skolestart» for de sju vg2-klassene våre. Her kan du lese om hvordan den daglige skoleskyssen skal foregå . LES OG FØLG RÅDENE.

Det skal legges til rette for at skoleskyssen skal være trygg for alle. På grunn av avstandskrav vil det være begrenset kapasitet på skolelinjene. Skolelinjer vil derfor være et lukket tilbud kun for skoleelever for å kunne følge retningslinjer for smittevern. Elever som reiser med ordinære linjer må forholde seg til de retningslinjer som er gitt for kollektivreiser og smittevern. Rutetidene for skoleskyss i Trondheim, Malvik og Melhus kommune er tilgjengelig på atb.no. Rutetider for region kommer. Se også  Utdanningsdirektoratets og helsemyndighetenes veiledning knyttet til skoleskyss.

Av- og påstigning

Sjåfør og skole vil koordinere av- og påstigning for å sørge for at avstandskrav på én meter overholdes. Av- og påstigning skal foregå via midtre- og bakdør. Sjåføren vil bistå elever som har behov for hjelp til kryssing av vei eller annet på samme måte som før. 

Billettering

Skolekort skal medbringes. På de bussene det er kortleser tilgjengelig og hvor kortet kan registreres uten berøring, oppfordres det til registrering. Billett kan ikke kjøpes om bord, og billettkjøp uten skolekort må gjøres via mobil i appen AtB Mobillett eller på SMS.

Plassering om bord

Sjåføren vil følge med på at elevene bruker setebelte og sitter riktig med hensyn til avstand og seteplassering om bord. Elevene bør sitte med minst ett setes mellomrom. På buss med fire sitteplasser per rad, sitter én elev ved vindu på den ene siden og én elev ved midtgang på den andre siden. De bør ikke sitte rett foran eller bak hverandre, og ingen skal sitte på første rad. Seter som ikke skal benyttes vil være merket, og sjåfør vil være tilgjengelig til enhver tid. Søsken som reiser på samme buss kan sitte sammen. Bildet under viser eksempelvis hvordan elevene plasseres i forhold til hverandre.

Renhold

Renhold av skolebussene er styrket, og rengjøres både på utside og innside daglig. Desinfisering av hyppig berørte flater, som for eksempel håndtak og stoppeknapper, gjøres hver morgen og ettermiddag før skolekjøring. Sjåføren vil ha engangshansker og håndsprit tilgjengelig om bord.

Kapasitet

Skolelinjer kan benyttes av alle skoleelever. Av hensyn til kapasitet og avstandskrav vil ikke elever som ikke har skoleskyss etter vedtak, garanteres plass om bord. Ekstra kapasitet settes inn ved behov. Elever som prioriteres er de som har:

  • berettiget avstandsskyss
  • skyss på bakgrunn av kommunale vedtak

Skoleskyss med drosje

Skoleskyss med drosje innfører nye rutiner grunnet smittevern. Hovedregelen er også her at det bør være minst ett setes mellomrom mellom passasjerer, og ingen passasjerer i framsete.

Antall elever per bil følges i henhold til disse retningslinjer:

  • Maks to passasjerer i 5-setere.
  • Maks fire passasjerer i 7- og 8-setere.
  • Maks åtte passasjerer i 17-setere.
  • Ved tre eller flere passasjerer brukes storbiler som følger samme rutiner som buss.

Retningslinjer kan fravikes ved særlige tilfeller, eksempelvis når søsken reiser sammen. Bilene rengjøres daglig og hyppig berørte flater desinfiseres etter hver tur.

Vi ønsker alle elever en god og trygg reise til skolen.