TEKST: ODD ANDERS WITH og FOTO: THOMAS MO

– Dere har tydeligvis stor arbeidskapasitet og stor kompetanse, sa Elverum, som både fikk og gav utfordringer. Aglo familiesenter er en av de konkrete utfordringene ordføreren ville ta med seg.

Aglo-gjestene fikk en oppdatering av virksomhetene som i dag teller 135 ansatte, og nylig også utvidet elevtallet til like over 200. Utdanningsdirektoratet har gitt godkjennelse for 250. Det gjorde inntrykk da elevrådsleder Helene Hølaas kunne fortelle hvilket løft hun hadde fått etter at hun kom ”hjem til Aglo”.

Aglo er i dag den største i Stjørdal kommune på barnehagedrift med sine 120 barn fordelt på tre avdelinger/steder. Det ble gitt innføring i Aglo-pedagogikken i forbindelse med kommunens alternative grunnskoletilbud som er lagt til Aglo. Etter å ha hørt om stor søkning til Aglo vgs og uttalelser om at Aglo ikke ønsker å bli for stor, sa Elverum følgende:

– Det bekymrer meg at dere ikke vil bli store når dere har så mye å bidra med. Han utfordret oss blant annet til å bidra med enda flere barnehageplasser.

alt

Johan Arnt Elverum ønsker seg flere barnehageplasser på Aglo.

Men ordføreren fikk også konkrete utfordringer fra Aglo. Han fikk vite at Stjørdal kommune, i motsetning til kommuner i andre deler av landet ikke ser ut til å gjøre seg nytte av tilbudet på Aglo Familiesenter.

– Det overrasker og forbauser meg. Dette skal jeg ta med meg. Behovet er jo helt klart til stede, understreker Elverum.

Møtet med den etter hvert store Aglo-familien varte i nærmere tre timer. Foruten å få en grundig innføring i Aglo-tenkningen fikk han også se flere av virksomhetene våre på nært hold.

– Her er det tydeligvis lett å trives, konkluderte ordfører Johan Arnt Elverum, da omvisningen og møtet med de unge var overstått.