Hvis du mottar støtte fra Lånekassen vil du få utbetalt det som gjenstår av studiestøtten i løpet av en uke eller to.

Det betyr altså et stort beløp nå i april – og ingenting i mai og juni. Med andre ord; ikke glem de neste månedene når kontoen din fylles opp mer enn vanlig om noen få dager! April-utbetalingen du fordele på en fornuftig måte resten av skoleåret!

Årsaken til denne endringen er den usikre situasjonen grunnet Korona-krisen.

Så har vi de studenter/elever har en deltidsjobb ved siden av studiene, en jobb mange nå har mistet eller er permittert fra. Endingene som nå gjøres er et forsøk fra regjeringen om å hjelpe de studentene som mister forventet inntekt økonomisk.

  • Det vil  bli mulig å søke om et ekstralån på kroner 26 000 i mai måned. 8 000 kroner vil kunne blitt omgjort til stipend hvis du kan dokumentere at du har mistet inntekter på grunn av situasjonen som har oppstått i vår. Lånekassen opplyser at de vil sjekke om den dokumentasjoen du sender inn stemmer.
  • Hvis du IKKE har søkt om lån/stipend i inneværende skoleår kan dette nå gjøres innen 15. april. Altså en måned senere enn vanlig. Men altså frist allerede i midten av neste uke.
  • Tiltakene innebærer også at Lånekassen fjerner inntekstbegrensningene for enkelte grupper av elever/studenter. Det kan være de som har fått ekstra arbeid innenfor helse- og omsorgssektoren.

Det er svært viktig å følge med på nye oppdateringer på hjemmesidene til Lånekassen. Der finner du svar på det meste. Er du usikker kan du også be om hjelp her på skolen.

Klikk på bildet under så kommer du rett til Lånekassens hjemmeside.