Aglo familiesenter satser på ny giv og nye aktiviteter. Og aller først; senterets nye navn er Aglo barne- og familiesenter.

Årsaken til navneendringen er opprettelsen av en helt ny avdeling på senteret. En egen barneavdeling med plass til fire barn i alderen fire til ti år er opprettet. Dette i tillegg til den ordinære driften som er basert på famileavdelingen.

Som kjent har Aglo er særdeles bred plattform. Videregående skole, grunnskole, tre barnehager, et hybelbygg i sentrum og altså Aglo barne- og familiesenter.

Barneavdelingen er godkjent som en privat barnevernsinstitusjon. Avdelingen kan gi et langsiktig omsorgstilbud til barn som barnevernet har overtatt omsorgen for. Avdelingen tar også imot barn som trenger midlertidig plassering eller hjelpetiltak etter Barnevernloven.

Barneavdelingens oppgave er å ha den daglige omsorgen for barn som av ulike grunner ikke kan bo hos sine foreldre. De vil kunne bo på Aglo barne- og familiesenter til en framtidig omsorgssituasjon er avklart.

På barneavdelingen vil barna møte voksne som er trent til å forstå og møte de ulike uttrykkene som omsorgssvikt kan gi hos barn. Målet er å gi barna et møte med trygge, varme og tydelige voksne som de kan få tillit til. Dagliglivet skal være preget av forutsigbarhet, struktur og gode rutiner. Barna skal gis mestringsopplevelser og nye erfaringer som kan bidra til en positiv utvikling. En viktig del av arbeidet er å hjelpe barna med å skape en sammenheng i, og forståelse for livshistorien sin.

I tillegg vil selvsagt et godt samarbeid med barnets foreldre og øvrige nettverk står sentralt. Det arbeides målrettet etter individuelle handlingsplaner for hvert enkelt barn, og det tilstrebes et tett samarbeid med barnevernstjeneste, skole, barnehage og andre instanser som er involvert i barnas liv.

Familieavdelingen har det siste året slitt med å fylle opp plassene og oppstarten av en barneavdeling har vært helt nødvendig for at senteret skulle ha livets rett. Senere denne uken skal Aglo møte hele trøndelagsbenken på Stortinget, og familieavdelingens situasjon vil være hovedtema.