Totalt håper Aglo Opplæringssenter at salget av de to boligene skal kunne gi virksomheten en kjærkommen ekstrainntekt på omlag tre millioner kroner. Den første boligen ble solgt til 1 400 000 kroner, mens prisforlangende på bolig nummer to er 1 550 000 kroner.

Det er Heimdal Eiendom som står for salget, og prospektet kan sees ved å klikke her.

Daglig leder på Aglo Opplæringssenter, Odd Anders With, sier til aglo.no at inntektene fra salget vil bli brukt til nødvendige nyinvesteringer på de ulike Aglo-virksomhetene.

– Mange vil få glede av disse midlene gjennom vårt arbeid med elever, familier i krise og barnehagebarn, sier Odd Anders With.

With understreker poenget med å overføre midler til Aglos kjernevirksomheter. Utleie av boliger kommer ikke inn under dette, og da er det viktig å selge unna «død kapital» for å sikre midler til kjernevirksomhetene våre.

For et tiår siden eide Aglo Opplæringssenter et tosiftet antall boliger på Solberget. Et boligområde noen hundre meter unna skoleområdet. Med noen få unntak er så si alle boligene solgt unna. Med salget nå i november – og forhåpentligvis et nytt salg i desember – er det aller meste nå solgt unna.

På Solberget eier Aglo nå tre boliger. Barnehagen, Familiesenteret og en mindre tomannsbolig som vil bli knyttet opp mot Familiesenteret. Nede på skoleområde har vi i tillegg til skole- og barnehagebygningene en tomannsbolig på nedsiden av skolen.

alt

Her vil noe av pengene havne – en nyoppusset og større frisøravdeling.

With tror ikke det skal bli vanskelig å bruke opp salgsgevinsten. I løpet av det siste året er det foretatt betydelige opprustninger av bygningsmassen på Aglo. Det er da snakk om både oppussing og nyetableringer av for eksempel nye klasserom. Det er også aktuelt å bruke midler til oppjustering av to overgangsboliger tilknyttet familiesenteret.