TEKST OG FOTO: tsj
Aglo videregående skole har skaffet seg en hjertestarter. En som vi altså ikke har så veldig lyst til å bruke. Men på den annen side; den er veldig grei å ha!
Først en liten – og skummel – faktaopplysning: To av tre dødsfall på arbeidsplassen skyldes hjerte. Det er derfor er vi glade for at vi nå har egen hjertestarter på Aglo. Vi har definitivt ingen å miste.
Nylig ble hjertestarteren  demonstrert for de ansatte. Enkel å bruke, siden den både forteller med stemme hva vi skal gjøre, og fordi maskinen selv finner ut om det er behov for støt.
Ved hjertestopp må hjelpen til pasienten starte innen seks til sju minutter, noe som betyr at hjertestarteren kan komme til nytte også for de andre  virksomhetene på Aglo.
Kort oppskrift: Ved hjertestans ringer vi straks 113 for legehjelp og går i gang med hjertekompresjon, mens noen springer som et olja lyn for å hente hjertestarteren. Den vil bli plassert VED SIDEN AV KOPIMASKINA I FØRSTE ETASJE I ADMINISTRASJONSBYGGET.
Valg av oppbevaringssted er styrt av hvor risikoen er størst; – gymsal og trimrom.   … og så er det jo en del 50-60-åringer som har kontor der.