Tall som Aglo nå presenterer viser at skoleåret 2011-2012 hadde vi 167 elever. Av disse fullførte 142 elever, det vil si 85 prosent. Dette inkluderer elever både på vg1, vg2 og vg3. En sjekk på Utdanningsdirektoratets hjemmesider viser at tallene i den offentlige skolen ligger på om lag 70 prosent fullføring av utdanningsløpet i den videregående skolen i løpet av en fem års periode. Siden Aglo-tallene gjelder for skoleåret 2011-2012 kan  de likevel ikke  sammenliknes direkte.

Av de 25 elevene som ikke fullførte ble sju elever sykemeldt, to ble innvilget svangerskapspermisjon, en elev døde, mens 16 elever sluttet av andre årsaker.

Slik kommenterer Gørild Joramo tallene:

– Vi er glade for at så mange gjennomførte, men vi skulle hatt enda flere i mål. Hvis vi ser på muligheten for å få jobb, øker den betydelig dersom man fullfører. Det vil si at man får fagbrev eller studiekompetanse, sier hun.

– Vi ligger i alle fall ikke under landsgjennomsnittet; hva forteller det om Aglo videregående skole?

– Jeg er ikke helt sikker på hvordan vi ligger an i forhold til andre skoler, men vi har som alle andre skoler en målsetning om å få flest mulig i gjennom. Vi mener at det da er svært viktig å skape et trygt miljø for den enkelte i et trygt fellsskap. I tillegg er vi opptatt av et faglig lærlingstrykk, slik at hver enkelt får best mulig uttelling av skoleåret, sier Joramo.

Hun kan også fortelle at skolen har vært med på satsingen «Vurdering for læring».

– Gjennom denne satsingen har vi jobbet med å bli flinkere til å få fram målene for elevenes læring, og gi tydelige tilbakemeldinger om hvor de befinner seg i forhold til målene, sier hun.

Av de 142 elevene som fullførte skoleåret var det 112 elever som fikk et bestått kompetansebevis eller vitnemål. 12 av elevene våre hadde et alternativ løp hvor målet var å bli lærekandidat, mens fire elever har et to-årig løp.

Ni av de som ikke bestod, strøk til eksamen eller standpunkt, mens fem elever av ulike årsaker ikke fikk vurdering i ett eller flere fag.

– Kan vi si noe om hvordan Aglo-elevene gjør det på eksamener som kan sammenliknes med de offentlige skolene?

– Så langt er det bare resultatene på de sentralt gitte eksamenene som er lagt ut. Her ser vi at resultatene våre i yrkesfaglig engelsk, matematikk for påbyggerne  og norsk hovedmål  våren 2012, ligger likt med resultatene fra Nord- Trøndelag.  Resultatet i engelsk er likt med de nasjonale, mens for matematikk og norsk hovedmål er de atskillig bedre.

– Men hva skal til for at «ganske fornøyd» blir skiftet ut med «godt fornøyd»?

– Da må enda flere ende opp med et bestått vitnemål eller kompetansebevis, sier Gørild Joramo.