Samtlige av dagens Blå Kors-virksomheter vil bli plassert i en av disse tre divisjonene:

•    DIVISJON OPPLÆRING
•    DIVISJON BEHANDLING
•    DIVISJON BARN, OMSORG OG FRIVILLIGHET

Aglo Opplæringssenter, som inkluderer både skolen, de tre barnehagene samt familiesenteret vil bli en del av Divisjon Opplæring.

Men vi understreker at omleggingen ikke vil endre virksomhetene til Blå Kors i regionen vår. Alle virksomheter fortsetter som før, men «overbyggingen», samarbeidspartnerne og organiseringen innad i Blå Kors Norge blir altså en annen.

For virksomhetene i dagens Blå Kors Midt og Nord vil endringene merkes slik.

De ulike Aglo-virksomhetene legges inn under Divisjon Opplæring, Lade BS vil havne i Divisjon Behandling mens Barnas Stasjon, virksomhetene i Ålesund og den frivillige aktiviteten ellers i regionen vil få sin naturlige plass i Divisjon Barn, Omsorg og Frivillighet.

Thore Forsgren er pr. i dag den eneste med et ansettelsesforhold i administrasjonen til Blå Kors Midt og Nord. Han fortsetter nå som utviklingskonsulent i Blå Kors Norge.

– For Blå Kors Norge er dette en stor endring. Jeg tror det er rett vei å gå. Ved å dele virksomhetene inn i divisjoner kan vi jobbe mye smartere og mer effektivt enn vi har gjort tidligere. Vi kan hente ut store gevinster på at store spesialiserte enheter kan samordne deler av virksomheten. Dagens inndeling i regioner skaper unødvendige grenser mellom enhetene, sier Thore Forsgren.

For Aglo vgs. betyr divisjonsinndelingen blant annet et tettere samarbeid med de tre andre Blå Kors-skolene. Jan Erik Sundby er allerede ansatt som leder for den nye opplæringsdivisjonen.