Etter at Jan Elverum sa ja takk til jobben som ny generalsekretær i Blå Kors Norge har det vært jobbet intenst med å legge en ny lederkabal i Region Midt og Nord. Regionen dekker området fra Møre og Romsdal og nordover. Elverum er i dag direktør for både Blå Kors Midt og Nord samt Lade Behandlingssenter Blå Kors.

Odd Anders With vil få en liknende rolle i framtida. Samtidig som han er regiondirektør vil han fortsette i stillingen som daglig leder på Aglo Opplæringssenter.

Styret i Blå Kors Midt og Nord går samlet inn for denne løsningen. Det innebærer også at Lade Behandlingssenter innen sommeren vil ansette en ny “fagtung” direktør med Lade BS som sin oppgave.

Odd Anders With har en lang karrierer bak seg som journalist og politiker, både nasjonalt og lokalt. Han overtok lederansvaret på Aglo Opplæringssenter 1. august i fjor.

Ovenfor blakors.no poengterer With at stillingen som regiondirektør kan bety noen endringer i forhold til dagens jobb på Aglo Opplæringssenter.