Mandag 24. oktober er FN-dagen. Aglo videregående skole er en av mer enn 600 skoler i Norge som kan kalle seg en FN-SKOLE. Det forplikter.

FN ble stiftet rett etter krigen, og formålet har hele tiden vært å skape en verden uten krig, sult og urettferdighet. Norge har hele tiden vært en sentral aktør i FN. Visste du forresten at FNs aller første generalsekretær het Trygve Lie og at han var norsk?

Hovedbildet vårt viser en skulptur av en pistol som ALDRI, ALDRI vil fungere. Den står rett utenfor hovedinngangen til FN-bygningen og symboliserer på mange måter det FN står for. 2022 har dessverre blitt et urolig år. Mange mennesker lider på grunn av sult og ikke minst krig og forfølgelse. Situasjonen med krig mellom nabolandene Russland og Ukraina er kanskje den vanskeligste og farligste konflikten på flere tiår.

Som de fleste vet er nesten 200 land medlemmer i FN. Organisasjonen er med andre ord verdens mest fargerike og viktigste organisasjon.

Aglo med sine drøyt 170 elever er et slags FN i miniatyr. Svært mange nasjoner er representert i den flotte elevgruppa vår. De kommer fra omlag 20 ulike nasjoner.

I dag – på selve FN-dagen – møtes både ansatte og elever i auditoriet vårt klokka 08.45. Vi samles for å markere at vi drømmer om at FN skal være et reelt redskap for å skape en bedre verden for oss alle.

FN-skolene får blant annet jevnlig besøk fra FN-sambandet som har flere ulike undervisningsopplegg tilpasset medlemsskolene. På Aglo har vi i mange år har besøk fra FN-sambandet i løpet av høstsemesteret. Det satser vi på i 2022 også.

Ved å være en FN-skole kan også lærere få tilbud om å delta på en studietur til FN i New York. To av Aglo-lærerne fikk i 2015 på denne måten sett FN fra innsida. Å reise på studietur til FN i New York er trolig den mest spennende og givende studieturen en lærer kan få oppleve.

Men også for elevene våre vil FN bli grundig presentert  FN og internasjonalt arbeid er en viktig del av blant annet samfunnsfagundervisningen. Vi skal gi dere en aktuell og ikke minst engasjerende undervisning om FN og internasjonale spørsmål.

Bildet over er fra New York hvor FN-bygningen og hele FN-administrasjonen har vært samlet siden starten av FN i 1945. Utenfor henger alle medlemsnasjonenes flagg (nesten 200).

 

Les mer om FN her