VG2 – SALG, SERVICE OG SIKKERHET

Programområdet for salg, service og sikkerhet skal legge grunnlag for yrkesutøvelse innen kundebehandling, sikkerhetsplanlegging og økonomistyring i varehandel og tjenesteleveranser. Jobbmulighetene og utfordringene er mange og varierte.

Opplæringen skal bidra til å sikre levedyktige virksomheter innen varehandel og tjenesteleveranse.

Vi skal bidra til å gi kunnskaper om markedsføring, økonomi og sikkerhet, og utvikle kompetanse i praktisk salg og bruk av digitale redskaper.

Videre skal opplæringen bidra til å gi kunnskaper om forebyggende sikkerhetsarbeid, om betydningen av langsiktig planlegging, relevant regelverk og etiske normer, og å utvikle kompetanse til å utføre administrative arbeidsoppgaver.

Elevene på vg2 skal i løpet av skoleåret ut i bedrifter for å praktisere det de lærer på skolen

Felles programfag med uketimer:

Markedsføring og salg 169 timer
Sikkerhet 140 timer
Økonomi og administrasjon 168 timer

... og fellesfag med antall uketimer

Kroppsøving 2 t/u
Norsk 2 t/u
Engelsk 2 t/u
Samfunnsfag 3 t/u

Vg1

Salg, service og reiseliv