VG1

HELSE- OG OPPVEKSTFAG

Mennesker som vil jobbe for og med mennesker. Det er de vi ønsker skal søke vg1 Helse- og aktivitetsfag på Aglo videregående skole.

Velger du å starte utdanningen din hos oss får du mange jobbmuligheter. Det vil alltid være et stort behov for mennesker som jobber for andre mennesker!

Rusomsorg, psykisk helse, barnehager, hjemmetjenesten og sykehjem. Dette er bare noen få eksempler.

På vg1 Helse- og oppvekstfag får du undervisning i spennende fag som kommunikasjon og samhandling, helsefremmende arbeid og yrkesutøvelse. Deretter vil veien stå åpen slik at du kan spesialisere deg på Vg2. Du kan velge en fagutdanning på Vg2 med påfølgende læretid eller du kan skaffe studiekompetanse (Vg3 påbygning) slik at du kan studere på høyskole eller universitet.

 

Programfag med følgende årstimetall:

Helsefremmende arbeid 197
Kommunikasjon og samhandling 140
Yrkesutøvelse 140
YFF(yrkesfaglig fordypning) 168

Fellesfag med antall uketimer:

norsk 2
engelsk 3
naturfag 2
matematikk 3
kroppsøving 2

Vg2

Barne- og ungdomsarbeiderfag

Vg2

Helsearbeiderfag