3. mars for de fleste, og 3. februar for de andre. Det begynner med andre ord å nærme seg tida da det må søkes om skoleplass skoleåret 2020/21.

3. mars er den ordinære søknadsfristen. Det er den fristen som gjelder de aller fleste i elevgruppen vår.

3. februar gjelder for søkere med

Les mer om søknadsfrister her

Skoleåret 2020/21 blir et svært spennende skoleår på mange måter. Den tidligere omtalte FAGFORNYELSEN trer i kraft til høsten. Det betyr nye tilbud og endrede tilbud. Denne gang skjer endringene på vg1, mens vg2 får sine endringer skoleåret 2021/22.

De nye programområdene er klare i skrivende stund, mens vi ennå ikke vet helt eksakt hva de nye vg1-tilbudene vil inneholde. På Aglo vgs. vil vi ha totalt sju ulike programområder å velge mellom.

Aglo-tilbudene 2020/21

På Aglo har vi allerede startet med å markedsføre tilbudene våre. Som bildet under viser satser vi særdeles bredt i år… Undertegnede sjekket nylig hvor vi markedsfører oss. Noen av resultatet ser vi i nettklippene rett under.

Fra venstre USA og CNN, så svenske EXPRESSEN, deretter russiske NOVAYGAZATA og danske BERLINSKE TIDENDE. Helt sant…. Småartig å finne ut, men her snakker vi kanskje om personrettet reklame styrt av Google, da…

Men den aller beste Aglo-reklamen finner du nok rundt omkring i klasserommene og verkstedene våre. En historietime med for eksempel Rikard (bildet under) klan til tider oppleves som noe morsomt…

Mange kjenner oss, men ikke alle. Til de som lurer på om de skal søke Aglo, men som kanskje sliter litt med å bestemme seg har vi noen tips på veien:

  • Besøk skolen vår. Den er lett å finne ute på Skatval. Se deg om og be noen (lærere, rådgivere etc.) å fortelle om skolen. De siste årene har skolen modernisert seg kraftig. Ring oss gjerne på tlf. 74834330
  • Sjekk hjemmesida vår aglo.no veldig grundig. Der får du møte hele Aglo. Alt av tilbud og alt det som skjer i løpet av en helt skoleår.
  • Snakk med elever som har gått på skolen vår tidligere. Tidligere elever har alltid vært våre beste ambassadører.

Og så kan du også sjekke hva rektoren vår, Gørild Joramo, mener. Hun har ti – minst – gode grunner til at du skal gi Aglo en sjanse.

På Aglo ønsker vi å gi elevene NYE MULIGHETER og vi har ett yndlingsmål: VÅRT MÅL – ALLE I MÅL