Aglo videregående har nulltoleranse for mobbing. Vi vil at skolen skal være et trygt sted for alle elever. Det innebærer blant annet fravær av mobbing!

Handlingsplanen mot mobbing og krenkende adferd har blitt vedtatt etter en prosess hvor både elever, lærere og til slutt styret har vært delaktig.

– En handlingsplan gir oss en god oppskrift på hvordan vi skal reagere hvis vi oppdager mobbing på skolen vår, forteller skolens rektor, Thomas Mo.

Aglo skal være en mobbefri skole. Det er strengt tatt ikke et mål, snarere et krav og en forutsetning. Elevundersøkelsen gir et positivt bilde av situasjonen på Aglo, men vi er ikke fornøyd så lenge antall mobbetilfeller ikke er lik null.

– Det er lett å tro at Aglo er en mobbefri skole. Men vi vet at det finnes skjult mobbing som vi ikke ser. På Aglo er all mobbing alvorlig. Hvis en elev opplever å bli mobbet så er det han eller hun som har rett til å bli hørt, sier Mo.

– Gjennom handlingsplanen får vi synliggjort hva som er mobbing, og hva vi konkret skal gjøre når vi oppdager mobbing, sier Aglo-rektoren.

Thomas Mo forteller til aglo.no at de i prosessen med å utarbeide en handlingsplan har opplevd at elever selv har fortalt om mobbing på skolen. Det er ikke nødvendigvis ofrene som forteller, men medelever som har sett noe, sier han.

Selve handlingsplanen er svært detaljert og beskriver blant annet konkret hva som er mobbing. Like konkret er det satt opp prosedyrer for oppfølging og etterarbeid i forbindelse med mobbetilfellene.

VÅRT KLARE MÅL: MOBBING SKAL IKKE FOREKOMME PÅ AGLO