aglo.no greidde etter mye om og men å samle tolv av de 15 ferskingene. Resultatet av innsankingen ser du på bildet over. Mye kjekk ungdom her…

Her er oversikten:

 • Tom-Erik Aasmyr, lærer TIP
 • Karen Halle Moksnes, spes.pedkoordinator
 • Mali-Ann Nordland, lærer DH
 • Heidi Hernes Valstad, lærer Service og samferdsel
 • Karen Ertsgård Christensen, lærer Service og samferdsel
 • Solveig Salberg, lærer allmennfag
 • Nils Børge Botten, aktivitør
 • Anne Lise Aadal, barne- og ungdomsarbeider
 • Tove Kaspersen, renholder
 • Knut Bergersen, grunnskoleavdelingen
 • Tone Fiskvik, lærer DH
 • Stefan Raddén, sjåfør
 • Kari Stenseng, lærer DH
 • Vegard Arntzen, lærling
 • Kirsten Hølaas, lærling

Ved å klikke på denne linja finner du en oversikt (oppdateres relativt kontinuerlig…) over alle ansatte på Aglo vgs. En stadig mer tallrik gjeng…

Hovedårsaken til den store økningen av ansatte i år skyldes at vi utvider elevtallet. Inkludert de ni elevene på grunnskoleavdelingen vår får Aglo 217 elever kommende skoleår.  En økning på nesten 50 elever.