Kort oppsummert: Aglo videregående skole har vært navnet på skolen vår siden 1985. Fra starten i 1965 til navneskiftet 20 år senere het skolen Yrkeskursene på Skatval…

Vi har spurt i «Aglo-testen» på hjemmesida og vi har fått om lag 200 svar. Slik svarte dere:

Solhaugen skole: 48,2 %
Yrkeskursene på Skatval: 21,7 %
Skatval videregående skole: 16,9 %
Blå Kors videregående skole: 10,2 %
Hammer videregående skole: 3,0 %

Solhaugen skole har skolen vår altså aldri hatt som navn. Historisk har imidlertid Solhaugen Helseheim og Solhaugen Rehabiliteringssenter vært en nær partner til skolen vår. Skolen var tidligere en selvstendig enhet som var en del av Solhaugen.

Men likevel; 21,7 prosent tippa Yrkeskursene på Skatval, mens hele 48,2 prosent altså valgte Solhaugen skole.  Hmmmm…

Derfor en liten historietime med skolens historie som tema!  

Aglo videregående skole var altså opprinnelig en avdeling på Solhaugen Rehabiliteringssenter som ble lagt ned i 1989. Virksomheten på Skatval startet i 1956, mens Yrkeskursen på Skatval (senere Aglo videregående skole) startet 1. januar 1965.

Vi feira forresten 50-årsjubileet i 2006. Kanskje det mest korrekte vil være å ta den feiringa tidlig i januar 2015?

Solhaugen, eller Aglo som vi har sagt de siste 20 årene, er skilt ut fra gården Hammer, som har fått navn etter hammeren som ligger ved siden av. Fra gammelt av var gården et krongods, men den ble i 1531 lagt under erkebispestolen sammen med gården Steinvik (kongelig brev til Olav Engelbrektson 17. august samme år). Erkebiskopen og etterkommerne hans skulle ha gården til evig tid, fri for skatt og annen kongelig tyngde.

De første årene var daværende Solhaugen Helseheim det største kursted for alkoholskadde i hele Norge.

Aglo slik det framstår i dag består av en rekke bygg.  Internatet ble bygget rett før krigen, teoribygget og administrasjonsbygget ble bygget ca. 1970. Villa Form, og verkstedbygget er av nyere dato. Det eldste bygget er Rødstua som ble satt opp på 1880-tallet.

1 1985 fikk skolen, som fortsatt var en del av Solhaugen, endelig navnet Aglo videregående skole. Aglo-navnet er eldgammelt, det er rett og slett historisk sus over det. I Snorre er stedet Oglo omtalt flere steder.

alt

Noen som kjenner igjen den unge læreren som underviste i kontorfag på 70-tallet?

I Eiriksønnenes saga kan vi blant annet lese følgende:

”Om høsten dro Sigurd Jarl inn i
Stjørdalen og var på veitsler der. Derfra
tok han ut til Oglo og ville ta veitsler
der.”

”Sent på natten kom de til Oglo,
hvor Sigurd Jarl var på veitsle. De tente
ild på huset og brente jarlen inne med
hele hans følge.”

Som en forstår er Oglo (senere Aglo) det gamle og historiske navnet på Skatval. Aglo betyr rett og slett en slette mot havet – hvilket stemmer godt med virkeligheten.

Da Solhaugen ble lagt ned i 1989 hadde heldigvis skolen nettopp åpnet for elever utenfra. Hvis ikke ville trolig skolen blitt lagt ned sammen med Solhaugen. I 1989 var det 25 elever på skolen, året etter var tallet 50. En helt ny og annerledes skole var i startgropa.

alt

Hele Aglo-staben for en sju-åtte år siden. Mange kjente (men noe yngre…) ansikt…

På 90-tallet så vi Aglo slik vi kjenner skolen også i dag. Elevtallet har sakte, men sikkert økt fra 25 til om lag 175. Fire-fem lærere har blitt til et tverrfaglig sammensatt personale bestående av mer enn 70 personer. Fagtilbudene har blitt mange, og i dag har vi seks ulike studieretninger på skolen med til sammen tolv kurs i tillegg til en egen grunnskoleavdeling.