Aglo videregående skole var opprinnelig en egen avdeling på Solhaugen Rehabiliteringssenter som ble lagt ned i 1989. Virksomheten på Skatval startet i 1956, mens Yrkeskursen på Skatval startet i 1963. Bildet over er fra 1950-tallet.
1 1985 fikk skolen, som fortsatt var en del av Solhaugen, et helt nytt navn. Men først en lang prosess med flere navnforslag. Et av dem; Aglo vgs. Et forslag som etter hvert fikk kraftig bifall, blant annet fra Skatval Historielag.
Aglo-navnet er eldgammelt, det er rett og slett historisk sus over det. I Snorre er stedet Oglo omtalt flere steder.
I Eiriksønnenes saga kan vi blant annet lese følgende:
 
”Om høsten dro Sigurd Jarl inn i
Stjørdalen og var på veitsler der. Derfra
tok han ut til Oglo og ville ta veitsler
der.”
”Sent på natten kom de til Oglo,
hvor Sigurd Jarl var på veitsle. De tente
ild på huset og brente jarlen inne med
hele hans følge.”
Som en forstår er Oglo (senere Aglo) et gammelt og historisk navn brukt på det (eller deler av) området som i dag kalles Skatval. Da gamle Skatval kommune fikk navnet sitt skal Aglo også ha vært et alternativ.
Solhaugen, eller Aglo som vi har sagt de siste 25 årene, er skilt ut fra gården Hammer. En gård som har fått navn etter hammeren som ligger ved siden av. Fra gammelt av var gården et krongods, men den ble i 1531 lagt under erkebispestolen sammen med gården Steinvik (kongelig brev til Olav Engelbrektson 17. august samme år). Erkebiskopen og etterkommerne hans skulle ha gården til evig tid, fri for skatt og annen kongelig tyngde.
Aglo slik det framstår i dag består av en rekke bygg. Internatet ble bygget rett før krigen, teoribygget og administrasjonsbygget ble bygget ca. 1970. Villa Form, og verkstedbygget er av nyere dato. Det eldste bygget er Rødstua som ble satt opp så tidlig som på 1880-tallet.
Starten var altså midt på 60-tallet. På denne tiden, og helt frem til midten av 80-tallet var elevene samtidig pasienter på Solhaugen. De første årene bestod tilbudene av kortvarige sveisekurs. Senere kom det også tilbud om snekkerkurs og kontorkurs.
Da Solhaugen ble lagt ned i 1989 hadde heldigvis skolen nettopp åpnet for elever utenfra. Hvis ikke ville trolig skolen blitt lagt ned sammen med Solhaugen. I 1989 var det 25 elever på skolen, året etter var tallet 50. En helt ny og annerledes skole var i startgropa.
På 90-tallet så vi Aglo slik vi kjenner skolen også i dag. Elevtallet har sakte, men sikkert økt fra 25 til om lag 175. 4-5 lærere har blitt til et tverrfaglig sammensatt personale bestående av mer enn 60 personer. Fagtilbudene har blitt mange, og i dag har vi fem ulike studieretninger på skolen med til sammen 14 ulike kurs.
Tidlig 70-tall på skolen vår. Men hvem er den unge og ferske læreren foran tavla? Vi kan røpe at han er her fortsatt…
I 1994 startet også Aglo Familiesenter sin virksomhet. Totalt har senteret plass til sju familier med barn. I løpet av de årene familiesenteret har bestått har om lag 150 familier fått et tilbud.
I 1997 ble Aglo Barnehage startet i nabobygget til familiesenteret. Senere har det kommet ytterligere to Aglo-barnehager. En nede på skoleåområdet og den tredje i sentrum.
tsj